Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Tvarumas „Kreda“ unijų grupėje – pokyčiai svarbūs kasdienėje veikloje

2023 m. Spalio 24 d.

Marius BeliūnasJungtinė centrinė kredito unijų grupė „Kreda“ (JCKU) savo tvaraus verslo modelį vysto keliomis kryptimis: kurdama ir siūlydama tvarius finansavimo sprendimus, sprendžiančius klientų iššūkius, tobulindama vidinius procesus, diegdama ir skleisdama tvarumo kultūrą bei įsipareigodama ir tarptautinėje arenoje. JCKU Operacinės rizikos, informacinio saugumo ir ESG rizikų vadovas Marius Beliūnas sako, jog globalūs pokyčiai ekonomikoje ir aplinkosaugoje skatina daryti daugiau, inicijuoti pokyčius, kuriuos palaiko ir prie kurių įgyvendinimo prisideda ir „Kreda“ grupės nariai.

– Kalbant apie tvarumą versle, dažnai pabrėžiama, jog tvari įmonė – turinti ilgalaikę viziją, o savo kuriama verte besidalijanti su klientais, visuomene, gamta. Kokią tvarumo viziją įgyvendinti pasirinko „Kreda“ unijų grupė? 

– Tvarumas, kaip verslo siekis ir būdas, Lietuvoje atsirado palyginti neseniai. Mažai kas žino, kad dar prieš 200 metų pirmoji Europoje kredito unija „Spolok Gazdovsky“ jau buvo iškėlusi labai aiškius su tvarumu susijusius įsipareigojimus visiems unijos nariams. Unijos nariai turėjo įsipareigoti gyventi moraliai bei kasmet viešosiose erdvėse pasodinti bent po du medžius. Sutikite, kad už žodžių „gyventi moraliai“ slypi reputacinės ar šiuolaikinės aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. environmental, social, governance – ESG) elementai, apimantys tiek asmeninį gyvenimą, tiek verslą. O reikalavimas pasodinti bent po du medžius yra ir unijos supratimo savo vietos ekosistemoje, galimybės keisti aplinką, tausoti ją, atspindys.

Žinojimas, kokiu tvarumo keliu ėjo pirmoji unija, ir atspirties taško turėjimas padeda aiškiai identifikuoti dabartinį kontekstą. Dėl klimato atšilimo, išteklių eikvojimo, nevaldomos taršos kai kuriuose regionuose ar paminamų socialinių teisių vyksta globalūs gyvenimo ar verslo modelių pasikeitimai. Europos Sąjungos (ES) bei Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) iniciatyvos, skirtos nepalikti ateinančioms kartoms nualintos Žemės, skatina „Kreda“ unijų grupę keliauti tvariu keliu ir išnaudoti narių suteiktą pasitikėjimą bei galimybes keisti mus supančią aplinką.

Šiais metais Jungtinė centrinė kredito unija „Kreda“ buvo įvertinta tarptautiniu ISO 14001:2015 sertifikatu už įmonėje įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Tai ne tik ilgalaikis įsipareigojimas atitikti griežtus vadybos standartus, bet ir aukštas įmonės procesų įvertinimas. Tvarumas mūsų organizacijai be galo svarbus. Tai parodo ir mūsų prisijungimas prie  Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) „UN Global Compact“ iniciatyvos bei įsipareigojimas pritaikyti „Kreda“ unijų grupės strategiją ir operacijas prie tarptautinės organizacijos principų, apimančių žmogaus teises, darbą, aplinkosaugą ir antikorupciją, siekti socialinių tikslų. Šis įsipareigojimas bei siekis jį įgyvendinti neabejotinai turės didžiulį teigiamą pokytį – skatins kitaip pažiūrėti į vykdomas operacijas, mūsų paliekamą tvarumo pėdsaką, daromą įtaką bendruomenėms, o mūsų unijų nariams kurti ir siūlyti naujus tvarius finansinius produktus.

Oficialiai tapome viena iš 33 Lietuvos įmonių, priklausančių šiam Jungtinių Tautų pasauliniam susitarimui („UN Global Compact“).

– Ką tvarumas reiškia jums pačiam? Ar pritariate, kad trumpalaikių sprendimų čia nėra, būtina tobulėti nuolat, nes tai, kas tvaru buvo vakar, nebūtinai bus rytoj?

– Žinant pirmosios Europoje kredito unijos sprendimą eiti tvarumo keliu, kuomet vyko industrializacija, buvo naudojamos jokių aplinkosaugos standartų neatitikusios garo mašinos, nebuvo užtikrinamos darbuotojų teisės, buvimas Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ tvarumo vadovu mane tik dar labiau įkvepia siekti realių pokyčių, nes jaučiu tą du šimtmečius siekiantį įsipareigojimą, matau kredito unijų jau iki šiol nueitą tvarumo kelią bei girdžiu šiandien keliamus lūkesčius, kuriuos priimu kaip galimybę realiai prisidėti prie to, kad vaikams paliktume geresnį pasaulį.

Tikrai sutinku su tuo, kad tvarumas nėra trumpalaikis sprendimas. Pats sprendimas gali būti greitas: keliaujame tvarumo link, tačiau su juo atsiranda ilgalaikė atsakomybė ir nuolatinis poreikis analizuoti kontekstą, valdyti ESG rizikas ir nuolat koordinuoti „Kreda“ unijų grupės strategiją bei operacijas, kad pateisintume lūkesčius ir sukurtume narių poreikius atitinkančius tvarius produktus.

Tvarumas susijęs ne tik su aplinkosaugos veikla, bet ir su socialine atsakomybe, kuomet užtikrinamos darbuotojų teisės, saugi darbo aplinka ar valdymo atsakomybė, apimanti valdymo sprendimo skaidrumą, nepriklausomumą, lūkesčių įgyvendinimą ir korporatyvinę etiką. Kiekviena ši sritis turi aibes dar neišnaudotų galimybių gerinti esamus procesus. Tikiu, kad savo elgesiu ir santykiais su kredito unijų nariais bei verslo partneriais mes darome įtaką mus supančioms bendruomenėms.

– Ar tvarumas aktualus ir smulkiajam bei vidutiniam verslui? Kokių finansinių įrankių „Kreda“ unijų grupė gali pasiūlyti klientams?

– Aplinka, kurioje veikiame, nuolat kinta. Kaip ir visuomenės poreikiai bei požiūris į verslą. Kinta reguliacinė aplinka tiek skatindama, tiek reikalaudama pokyčių versluose. Seime dar 2021 metais patvirtintas siekis iki 2030 metų kai kuriuose sektoriuose atsisakyti iškastinio kuro, o iki  2050 m. norima pasiekti visišką ekonomikos neutralumą klimatui ir užtikrinti šalies ūkio sektorių bei ekosistemų atsparumą klimato kaitos keliamiems aplinkos pokyčiams. Taikant darnų finansavimą ir investavimą, ketinama plėtoti mažo anglies dioksido kiekio, konkurencingą, socialiai teisingą ekonomiką, kurti naujas „žaliąsias“ darbo vietas, diegti ekoinovacijas. Visa tai skatina verslus keistis, nesvarbu, koks jų dydis, svarbiausia, kokia produkcija gaminama, kokios medžiagos ir įrenginiai naudojami ar koks CO2 pėdsakas paliekamas.

„Kreda“ unijų grupei, kaip finansinei institucijai, keliami itin svarbūs Europos Sąjungos, Europos centrinio banko lūkesčiai – padėti nukreipti finansinius srautus kontinento žalėjimo link. Finansai šiuo atveju yra priemonė, kuri įgalina verslų ar įmonių keitimąsi, ir „Kreda“ grupės unijos, vykdydamos savo misiją – pasiūlyti finansinį sprendimą, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus poreikius,  sieks pasiūlyti įmonėms vis daugiau jų poreikius atitinkančių tvarių finansinių produktų, kad jie galėtų pakeisti veiklos procesus, atsižvelgdami į keliamus reikalavimus ar lūkesčius.

„Kreda“ grupės unijos tiki tvaria energetika ir deda pastangas, kad atsinaujinančių elektros energijos šaltinių plėtra Lietuvoje vyktų sparčiau ir sklandžiau. Pavyzdžiui, žalioji paskola skirta finansuoti žaliąsias idėjas: saulės elektrinių, nedidelių vėjo turbinų, geoterminio šildymo ar kitų energijos vartojimo efektyvumą didinančių šildymo sistemų įrengimą, taip pat elektromobiliams įsigyti ar elektromobilio įkrovos vietų įrengimą darbovietėse.

Saulės elektrinės ir kitos atsinaujinančios energijos priemonės šiandien – patraukli investicija, padedanti ne tik sutaupyti, bet ir išlikti nepriklausomiems nuo rinkoje vykstančių elektros kainų svyravimų. Ne mažiau svarbu, jog, vartodami atsinaujinančių šaltinių energiją, verslai kuria švaresnę ateitį bei formuoja tausojančius visuomenės įpročius.

Jungtinei centrinei kredito unijai „Kreda“, tapus Lietuvos bankų asociacijos (LBA), bene aktyviausios finansinių įstaigų asociacijos bei tvarumo pradininkės Baltijos regione, nare, dar labiau stiprinamos turimos kompetencijos ir kolektyviškai susitelkiama įgyvendinant realias tvarumo idėjas versle.

– 2023 metų rugsėjį Jungtinė centrinė kredito unija buvo įvertinta tarptautiniu ISO 14001:2015 sertifikatu už įmonėje įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Kodėl šis įvertinimas svarbus, kokių pokyčių ėmėsi ir įsipareigojo imtis „Kreda“ grupės nariai ir kokia jų nauda pačiai įstaigai ir klientams?

– ISO standartas yra oficialiai įvertintos „Kreda“ unijų grupės pastangos siekiant tvarumo versle. Gautas sertifikatas vainikuoja dideles mūsų pastangas ir įdiegtą vidinį procesą, kuris įpareigoja būti atsakingiems, sumažinti savo poveikį aplinkai, tausoti išteklius, pagerinti aplinkosauginį organizacijos veiksmingumą ir, svarbiausia, kurti „Kreda“ unijų grupėje aplinkosauginę kultūrą. Būtent kultūros kūrimas, o ne vienadieniai veiksmai yra didžiausia mūsų kasdienio darbo siekiamybė. 

Įsidiegę šį standartą tapome dar atsakingesni, įžvelgiame daugiau būdų, kaip ir kur galėtume pasitempti, tiksliau – geriau suprantame savo vaidmenį aplinkosauginės kultūros sklaidoje, apimančioje ir lūkesčius mūsų pačių partneriams bei teikėjams. Sykiu tai paskata mums ieškoti inovatyvesnių, tvaresnių sprendimų ir mūsų nariams. Vienas to pavyzdžių – socialinė atsakomybė siūlant gerokai didesnes palūkanas. Jau antrus metus siūlėme įsigyti „Kreda“ unijų grupės obligacijų, kurių pajamingumas 10–12 proc. 

Be to, kas jau padaryta ir dar bus daroma, puoselėju norą, kad vėl atgimtų prieš 200 metų pirmojoje Europos unijoje gyvavusi nuostabi tradicija – įpareigojimas unijų nariams kasmet pasodinti po medį. Pasauliui, o ir mums visiems, nuo to būtų tik švariau ir žaliau.