Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

 

KREDA grupės kredito unijos vykdydamos kasdienę veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, kurie reglamentuoja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei leidžia imtis visų būtinų priemonių, skirtų užkirsti kelią neteisėtoms veikloms – pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Kas yra pinigų plovimas bei teroristų finansavimas?

Pinigų plovimas – tai visi veiksmai (įskaitant ir rengimąsi, pasikėsinimą padaryti bei bendrininkavimą), kuriais siekiama nuslėpti, pakeisti arba užmaskuoti tikrąjį neteisėtai įgytų lėšų (ar kito turto) šaltinį.

Teroristų finansavimas – tai bet kokia forma teikiama finansinė pagalba tiek teroristinėms veikloms vykdyti, tiek asmenims, kurie kursto bei planuoja teroristines veiklas ar joms vadovauja.

 

 

„PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS

Laikydamiesi Lietuvos Respublikos ir tarptautinių reikalavimų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, KREDA grupės kredito unijos savo veikloje įgyvendina „Pažink savo klientą“ principą, nes kaip ir visi finansų rinkos dalyviai privalome užtikrinti, kad, naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis bei sistemomis, nebūtų vykdomi finansiniai nusikaltimai tokie kaip tapatybės vagystės, tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimai, nebūtų pervedamos ar saugomos lėšos, įgytos nusikalstamu būdu ar skirtos nusikalstamai veikai finansuoti. Norėdami pasiekti šiuos tikslus, privalome pažinti savo klientus, t. y. suprasti, kuo jie verčiasi, kokia yra jų lėšų kilmė, kokių ir kokio masto operacijų unijos sąskaitoje galima tikėtis.

Kodėl KREDA prašo atnaujinti KYC anketos duomenis?

„Pažink savo klientą“ principas ne tik įpareigoja surinkti tam tikrą informaciją apie unijos narius bei klientus, bet ir nurodo vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti šių santykių metu, tyrimą. Turint reikiamą informaciją apie klientą yra lengviau pastebėti ir užkirsti kelią įtartinoms operacijoms sąskaitoje, kas leidžia apsaugoti klientų lėšas bei užkirsti kelią galimiems finansiniams nusikaltimams. Kliento anketa yra vienas iš būdų, leidžiančių surinkti aktualiausius duomenis, todėl klientų reguliariai prašome pateikti arba atnaujinti Kliento anketą.

Kodėl KREDA prašo pateikti informaciją dėl sandorio / operacijos teisėtumo?

Atlikdami sandorių bei operacijų stebėseną, KREDA grupės kredito unijos vertina, ar atliekamos operacijos yra būdingos klientui pagal jau turimą surinktą informaciją. Jei yra nustatomi neatitikimai, susisiekiame su klientais ir prašome patikslinti informaciją ar pateikti papildomus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas pateikti papildomą informaciją nereiškia, kad Klientas yra įtariamas, todėl į tokį prašymą reikėtų žiūrėti kaip į įprastą procesą, kuris taikomas visiems unijų klientams vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Informuojame, jog įstatymai draudžia finansų įstaigoms vykdyti sandorius su klientais, kurie nėra joms pateikę reikalingos informacijos. KREDA grupės kredito unijos negavusios visos prašomos informacijos, reikalingos atitinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, gali būti priverstos apriboti finansinių paslaugų teikimą arba nutraukti dalykinius santykius (kraštutiniais atvejais).

Ar Jūsų pateikti duomenys yra konfidencialūs?

KREDA grupės kredito unijos užtikrina, kad Jūsų pateikta informacija bei dokumentai, susiję su mūsų tarpusavio dalykiniais santykiais yra saugomi konfidencialiai, kaip ir bet kokią kitą kredito unijos paslaptį sudaranti informacija. Daugiau apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, galite sužinoti Privatumo politikoje

 

SANKCIJŲ POLITIKA

KREDA grupės kredito unijos taip pat gali paprašyti pateikti papildomą informaciją ir pagrindžiančius dokumentus, jei yra požymių, kad Kliento vykdoma veikla/mokėjimo operacija turi tam tikrų veiksnių, keliančių su sankcijomis susijusią riziką.

Kas yra tarptautinės sankcijos?

Tarptautinės sankcijos yra nekarinio poveikio ribojamųjų priemonių visuma, kuria siekiama užtikrinti tarptautinę taiką, saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Poveikio priemonės yra taikomos plačiai, nuo apribojimų juridiniam ar fiziniam asmeniui, valstybei, teritorijai ar kitam subjektui, iki apribojimų tam tikroms prekėms ar paslaugoms (detalų sankcijų išaiškinimą pateikia Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas). Poveikio priemonės yra nustatomos tarptautinių organizacijų ir tarpvalstybinių politinių organizacijų (pavyzdžiui, Jungtinės Tautos ar Europos Sąjunga) arba atskirų šalių (pvz., Lietuvos Respublika).

Kokių sankcijų reikalavimų laikosi KREDA?

KREDA grupės kredito unijos laikosi ir įgyvendina sankcijas, kurias taiko žemiau nurodytos organizacijos bei valstybės (įskaitant institucijas veikiančias pastarųjų vardu):

 • Lietuvos Respublikos;
 • Europos Sąjungos;
 • Jungtinių Tautų;
 • JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC).

Prašome atkreipti dėmesį, jog yra draudžiama sankcionuotiems subjektams tiesiogiai ar netiesiogiai pervesti lėšas arba teikti kitą turtą. Net jeigu tam tikrai šaliai, ar subjektui nėra taikomi jokie embargai ar apribojimai, rekomenduojame įsivertinti ar prekės bei paslaugos gali būti teikiamos sankcionuotiems subjektams arba jų naudai. Vykdant veiklą su subjektais, kuriems yra taikomos sankcijos, KREDA grupės kredito unijos gali nevykdyti ir nepriimti mokėjimų: jie gali būti sustabdyti, įšaldyti arba atmesti.

Informuojame, jog KREDA grupės kredito unijos matydamos nuolat besiplečiantį sankcijų skaičių Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai bei jų verslo subjektams, ėmėsi prevencinių priemonių ir priėmė sprendimą stabdyti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis nurodytose šalyse. Nuo 2022 metų kovo mėnesio nėra galima atsiskaityti KREDA išduotomis mokėjimo kortelėmis Rusijoje, o nuo 2022 gruodžio mėnesio ir Baltarusijos Respublikoje.

 

SUKČIAVIMO PREVENCIJA

Nepamirškime, jog tobulėjant skaitmeninėms technologijoms, tobulėja ir sukčių taktikos siekiant išvilioti iš žmonių asmeninius duomenis ir pinigus. Nors finansinių įstaigų sistemos yra saugios, jos negali visapusiškai apsaugoti nuo sukčiavimo schemų, kurios yra nukreiptos ne tik į privačius asmenis, bet ir į verslus. Todėl norint apsisaugoti nuo pinigų praradimo, verta žinoti galimus sukčiavimo būdus.

Kokie yra galimi sukčiavimo būdai?

Remiantis Lietuvos bankų asociacijos narių sukčiavimo prevencijos kampanija, populiariausios sukčiavimo kategorijas sudaro:

 • Sukčiai, apsimetantys teisėsauga;
 • Romantiniai sukčiai;
 • Sukčiai, apsimetantys banku ar kitomis finansinėmis įstaigomis;
 • Sukčiai, apsimetantys Jūsų ar kitų įmonių vadovais;
 • Sukčiai, apsimetantys verslo partneriais;
 • Sukčiai, apsimetantys investiciniais brokeriais;
 • Sukčiai – prekeiviai bei pardavėjai internete.

Detalesnė informacija kaip atpažinti sukčius ir kaip elgtis su jais susidūrus pateikiama internetinėje svetainėje https://atpazinksukciu.lt/.

Kur kreiptis jeigu įtariate, kad tapote sukčiavimo auka?

Jeigu KREDA grupės kredito unijos siunčiama informacija Jums kelia abejonių arba nesuprantate, ko Jūsų yra prašoma, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

Nukentėjus nuo sukčių arba įtarus, kad tapote sukčių auka, nedelsdami praneškite policijai bei informuokite mus jau nurodytu elektroniniu paštu.