Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

APLINKOS APSAUGOS IR TVARUMO POLITIKA

Iso 14001 2015 Action FirstJungtinė centrinė kredito unija (toliau – JCKU) –  perspektyvi ir ambicinga centrinė unija Lietuvoje, administruojanti „Kreda“ grupę, vienijanti 14 Lietuvos kredito unijų. JCKU – tai kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų įregistruota kredito unija, veikianti pajinio kapitalo pagrindu. JCKU atlieka kredito unijų (jos narių) likvidumo palaikymo, mokumo atkūrimo, prisiimtos rizikos priežiūros funkcijas.

JCKU puoselėdama savo misiją kurti ilgalaikę ir tvarią naudą savo nariams, visuomenei, bendruomenėms, Lietuvos ir vietos ekonomikoms ir atsižvelgdama į Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų, Europos Sąjungos darnaus vystymosi įsipareigojimus ir tikslus, ir besivadovaudama  Europos Komisijos 2018 m. kovo 8 d. tvaraus augimo finansavimo veiksmų planu, ir  2021 m. liepos 6 d. perėjimo prie tvarios ekonomikos finansavimo strategija bei suprasdamos savo atsakomybę indėlyje kuriant stiprią ir tvarią Europos Sąjungą ir grįsdama savo veiklą atsargumo, prevencijos, žalos aplinkai ištaisymo principais, įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

JCKU įsipareigoja:

  • nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą; 
  • laikytis visų jos veiklai taikomų aplinkosaugos teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima;
  • įgyvendinti savo aplinkosaugos tikslus kartu su partneriais taupiai ir racionaliai naudoti energetinius išteklius, kiek įmanoma mažinti galimų avarinių situacijų riziką, tvarkyti susidarančias atliekas pagal aplinkos apsaugos teisinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • mokyti darbuotojus, siekiant užtikrinti aplinkosaugos sąmoningumo kultūrą įmonėje.

JCKU Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 reikalavimų laikymąsi  užtikrina reguliariai tikrindama jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vidaus ir nepriklausomų išorės auditų rezultatus naudoja priimdama svarbius, su savo veikla, susijusius sprendimus. Įmonės vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus ir Aplinkos apsaugos politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali ir tinkama.

Darbuotojai yra susipažinę su Aplinkos apsaugos ir tvarumo politika. Ji prieinama visoms suinteresuotosios šalims.