Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Šilalės kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo nutarimai

2020 m. Kovo 27 d.

2020 m. kovo 20 d. įvyko Šilalės kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Informuojame apie susirinkimo metu priimtus nutarimus:

 • Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: įvertinti ataskaitą teigiamai.
 • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: įvertinti ataskaitą teigiamai.
 • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: įvertinti ataskaitą teigiamai.
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  Nutarta: 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  Nutarta: visą 2019 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
 • 2020 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
   Nutarta: patvirtinti 2020 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą, pagal pateiktą nutarimo projektą.
 • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nutarta: suteikti Šilalės kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 • Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  Nutarta: išmokėti tantjemas vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2019 m. pagal 2019 m. kovo 22 d. vykusio visuotinio eilinio narių susirinkimo nutarimą: 15 proc. nuo pelno.
  Nutarta: nustatyti 2020 m. tantjemas vadovams ir paskolų komiteto nariams (jei tantjemos bus mokamos) 15 proc. nuo pelno.

Detaliau apie Šilalės kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus teiraukitės telefonu +370 650 56888 arba el. paštu [email protected].