Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Šaukiamas LTL kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. Kovo 26 d.

Pranešame, kad 2024 m. balandžio 18 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, Sporto g. 18, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 • Stebėtojų tarybos 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 • Vidaus audito tarnybos 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 • Valdybos 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 • Paskolų komiteto 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 • 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 • Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2023 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.
 • Kredito unijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 • Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininko atšaukimas.
 • Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
 • Kredito unijos Paskolų komiteto nario rinkimas.
 • Dėl LTL Kredito unijos pertvarkymo į specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę (toliau – Bankas):
  • Susipažinimas ir pritarimas Kredito unijos valdybos parengtam pasiūlymui vykdyti LTL Kredito unijos pertvarkymą į Banką, Banko veiklos metmenimis, po pertvarkymo veiksiančio Banko įstatų projektui ir kitiems susijusiems dokumentams.
  • Sprendimas dėl LTL Kredito unijos pertvarkymo į Banką.
  • Įgaliojimų suteikimas LTL Kredito unijos valdybai atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su LTL Kredito unijos pertvarkymu į Banką

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga ir/ar užpildyti Bendrąjį balsavimo biuletenį  prašome  nuo 2024 m. balandžio 8 d. kreiptis į LTL Kredito unijos Klientų aptarnavimo departamento vadovą Joną Toliušį, elektroniniu paštu: [email protected] arba telefonu +370 67120771.

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2024 m. balandžio 19 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, Sporto g. 18, Vilniuje.                  

 

LTL Kredito unijos valdyba