Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Šaukiamas kredito unijos LITAS eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. Kovo 04 d.

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS (j. a. k. 302448934, registruota buveinė Verslo g. 6, Kumpių k., Kauno r.) eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. kovo 26 d. 10 val. Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS patalpose, esančiose Lietuvių g. 30-1, Kaune. Eilinis visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite nuo 2024 m. kovo 12 d. unijoje jos darbo metu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu [email protected] arba telefonu +370 685 62121.

Darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
 2. Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
 3. Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;
 5. Dėl pajinių įnašų grąžinimo;
 6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 7. Kredito unijos valdybos nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio tvirtinimas;
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
 9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas;
 10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas;
 11. Kredito unijos pavadinimo keitimas;
 12. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2024 m. kovo 26 d. 10 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, galios ir tuomet, jei dėl kvorumo trūkumo susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Išankstinio balsavimo biuletenis bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, kuris numatytas 2024 m. balandžio 5 d. 15 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas. Kredito unijos nariai apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS administracijos vadovė Arija Tulienė.