Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

RATO KREDITO UNIJOS EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 2023.03.29

2023 m. Kovo 06 d.

2023 m. kovo 29 d. (trečidienį) 10.00 val. šaukiamas Rato kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30, toliau – Kredito unija) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. kovo mėn. 30 d. 10.00 val. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Negalintiems susirinkime dalyvauti nuotoliniu būdu, bus sudaryta galimybė susirinkime nuotoliniu būdu dalyvauti iš Rato kredito unijos patalpų – J.Jasinskio g. 14A, Vilnius.

Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos vadovo ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. 2022 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 7. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 8. 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 9. Audito įmonės rinkimas 2023 – 2024 m. nepriklausomam finansinių ataskaitų auditui atlikti.
 10. Dėl Kredito unijos pavadinimo keitimo.
 11. Dėl Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimo pagal pateiktą naują įstatų redakcijos projektą.
 12. Dėl Kredito unijos pertvarkymo į specializuoto banko licenciją turinčią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bankas):
  • Susipažinimas su Kredito unijos valdybos parengtais Banko veiklos metmenimis ir kita su pertvarkymu į Banką susijusia informacija.
  • Sprendimas dėl Kredito unijos pertvarkymo į Banką.
  • Po Kredito unijos pertvarkymo veiksiančio Banko įstatų projekto tvirtinimas.
  • Įgaliojimų suteikimas Kredito unijos valdymo organams, pagal jiems priskirtą kompetenciją, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su Kredito unijos pertvarkymu į Banką, įskaitant, bet neapsiribojant, Kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą, kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti Kredito uniją į Banką ir išstoti iš Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ bei pateikti Lietuvos bankui paraišką specializuoto banko licencijai gauti.
 13. Dėl Kredito unijos išstojimo iš Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“.

Norintiems dalyvauti Rato kredito unijos visuotiniame narių susirinkime prašome kreiptis [email protected] arba + 370 5 265 0304 likus ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki susirinkimo dienos. Rato kredito unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu, pagal išankstinio balsavimo Rato kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Rato kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2022 m. kovo 14 d. kreipiantis el. paštu [email protected] arba Rato kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val. Su Rato kredito unijos įstatų naujos redakcijos projektu bei po Rato kredito unijos pertvarkymo veiksiančio banko įstatų projektu, nariai taip pat gali susipažinti Rato kredito unijos interneto svetainėje (https://www.rato.lt/).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, tel. +370 659 74777, el. p. [email protected].