Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Raseinių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 24 d.

2020 m. kovo 18 d. 12 val. Raseinių kredito unijos patalpose, esančiose Maironio g. 10, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos (buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2020 m. kovo 6 d. Raseinių kredito unijoje (Maironio g. 10, Raseiniai) arba Ariogalos sk. (Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.).

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimamai sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas 2020 m. kovo 26 d. 12:00 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai).

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51965, el. p. [email protected].