Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Pareigūnų KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Gegužės 04 d.

Informuojame apie 2023 m. balandžio mėn. 25 d., 17:30  val.  viešbučio Panorama konferencijų salėje, adresu Sodų g.14 , Vilniuje, vykusiame pakartotiniame Pareigūnų kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA:ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas.
  NUTARTA: 2022 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti. PKU ataskaitinių metų veiklos nuostolį perkelti į pareitų metų nepaskirstytą nuostolį, sumažinus jį atsargos kapitalo suma.
 5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  NUTARTA: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 6. Kredito unijos įstatų keitimas.
  NUTARTA: patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus.
 7. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
  NUTARTA: išrinkti į PKU valdybos narius:
  • Editą Milaševičiūtę,
  • Rimą Balčiūną,
  • Fortunatą Dirginčių
  • Vytautą Lamauską
  • Nijolę Maslauskienę
 1. Kredito unijos Valdybos pirmininko rinkimas
  NUTARTA: PKU valdybos pirmininke išrinkti Editą Milaševičiūtę.
 2. Kredito unijos Paskolų komiteto Pirmininko rinkimas.
  NUTARTA: Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Tomą Mačiulaitį.
 3. Paskolų komiteto narių rinkimas
  NUTARTA: išrinkti į PKU paskolų komiteto narius:
  • Saulių Baltakį
  • Ingą Šalčiūnienę
 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  NUTARTA: suteikti įgaliojimus valdybai.

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Pareigūnų kredito unijos patalpose adresu  Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius arba tinklalapyje  www.pareigunuunija.lt

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Valdybos pirmininkė Edita Milaševičiūtė, +37067398414, el.p. [email protected]