Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Balandžio 29 d.

Informuojame apie 2024 m. balandžio mėn. 23 d. 18:00 val.  viešbučio Grata konferencijų salėje, adresu  Vytenio g. 9 , Vilniuje, vykusiame pakartotiniame Pareigūnų kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2023 metų Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Pareigūnų kredito unijos 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Pareigūnų kredito unijos grynąjį pelną panaudoti Unijos sukauptam nuostoliui dengti. Pareigūnų kredito unijos sukauptą atsargos kapitalą panaudoti unijos sukauptam veiklos nuostoliui mažinti.

  1. SVARSTYTA: 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Pareigūnų kredito unijos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. SVARSTYTA. Unijos pajininkų informavimas dėl pagrindinio pajaus grąžinimo tvarkos.

Pateikta informacija apie pajaus grąžinimo tvarką.

  1. SVARSTYTA: Unijos pajininkų informavimas dėl nuosavo kapitalo buvimo mažesniu už pajinį kapitalą.

Pateikta informacija apie Pareigūnų kredito unijos nuosavo kapitalo buvimą mažesniu negu pajinis kapitalas.

1. Priežastis – Unijos ankstesniais metais sukauptas nuostolis, nors 2023 m. Unija dirbo pelningai; 2. Priemonės– tvarus paskolų portfelio augimas; kapitalo stiprinimas pritraukiant naujus narius; pelninga veikla. 3. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją pirmiau nurodytu klausimu, kontaktiniai duomenys: Administracijos vadovė Edita Milaševičiūtė, [email protected], +370 673 98414

  1. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA: Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos  nuosavo kapitalo.

 

Valdybos pirmininkė Edita Milaševičiūtė, [email protected], +370 673 98414