Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Pakartotinio kredito unijos LITAS visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2021 m. Balandžio 06 d.

Gerbiami nariai,

2021 m. kovo 26 d. duomenimis kredito unijos LITAS pajininkų registre buvo 931 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, iš viso balsavo 59 tikrieji nariai, kas sudaro 6,34 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: patvirtinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta:patvirtinti valdybos ataskaitą.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta:patvirtinti paskolų komiteto ataskaitą.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nuspręsta:patvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta:patvirtinti 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Nuspręsta:išrinkti naują valdybos narį.

  1. Paskolų komiteto pirmininko rinkimas.

Nuspręsta:išrinkti naują paskolų komiteto pirmininką.

  1. Paskolų komiteto nario rinkimas.

Nuspręsta:išrinkti naują paskolų komiteto narį.

  1. Kredito unijos LITAS registracijos adreso keitimas.

Nuspręsta: nekeisti registracijos adreso.

  1. Dėl pajaus grąžinimo.

Nuspręsta: grąžinti prašymus pateikusiems nariams pajus.

 

Visuotinio narių susirinkimo sprendimai įsigalioja Lietuvos Bankui patvirtinus išrinktų kredito unijos „Litas“ vadovų tinkamumą eiti unijos valdybos nario ir paskolų komiteto pirmininko pareigas.

 

Administracijos vadovė, tel. +370 685 62121