Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems žemdirbiams paskolos - nuo 0,1 iki 0,69 proc. metinių palūkanų

2020 m. Rugsėjo 03 d.

Lengvatinėmis sąlygomis trejiems metams galima pasiskolinti iki 1 mln. Eur su galimu grąžinimo atidėjimu iki 12-os mėnesių. Išimtinai nuo kovo 16 d. su sunkumais susidūrusius žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijos gamintojus tikslinė priemonė pasieks per Jungtinę centrinę kredito uniją ir šešias kredito unijas,  veikiančias su prekės ženklu KREDA.  

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) skelbia, kad paskolos suteikiamos neįkeičiant turto. Gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur) paskolos administravimo mokestis, kuris gali būti apmokėtas paskolos lėšomis.

„ŽŪPGF sutartis dėl lengvatinių paskolų teikimo žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, yra pasirašęs su Jungtine centrine kredito unija ir 6-iomis kredito unijomis, veikiančiomis su prekės ženklu KREDA. Paskolų teikimo procesas jau prasidėjo, o suinteresuoti asmenys gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos gavimo į  artimiausią savo regiono uniją. Viena iš pagrindinių sąlygų gauti paskolą pagal šią priemonę – COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. patirti sunkumai. Jie vertinami atsižvelgiant į skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, skolos rodiklio reikšmę arba apyvartos pokyčius“, – teigia Jungtinės centrinės kredito unijos, veikiančios su prekės ženklu KREDA, valdybos pirmininkė Kristina Simonovič.

Nauja finansinė priemonė – „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ – yra skirta padėti spręsti problemas, kilusias dėl apyvartinių lėšų stygiaus.

Pretenduoti gali ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Paskolos neteikiamos: ūkio subjektams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis; ūkio subjektams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiamos paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti; išsimokėti dividendus; mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams; supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams; grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams; refinansavimui; asmeniniam turtui, nesusijusiam su ūkine veikla, įsigyti; PVM (išskyrus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka Paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas); patirtoms ar numatomoms patirti išlaidoms, kurioms jau buvo suteikta kita paskola.

Lengvatines paskolas teikia Jungtinė centrinė kredito unija, Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Biržų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Aukštaitijos kredito unija.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“.

KREDA – tai patikimų ir rūpestingų finansų partnerių grupė, vienijanti 11 ilgametę patirtį turinčių kredito unijų. Priimame greitus, bet apgalvotus sprendimus, kurie padeda siekti verslo užsibrėžtų tikslų ir kurti ilgalaikę finansinę gerovę. KREDA grupės kredito unijos yra Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU), užtikrinančios efektyvią visų kredito unijų veiklą ir bendrą grupės finansinę gerovę, narės.

Užpildykite užklausos formą