Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Lengvatinės paskolos ūkininkams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje

2022 m. Spalio 17 d.

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, teikiamos lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, kurios pagrindas yra 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Paskolų pagal šią priemonę teikimui skirta 31 mln. eurų, paskolų sutartys pasirašomos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

KREDA grupės unijos, kurios išduoda šias lengvatines paskolas

 • Aukštaitijos kredito unija
 • Biržų kredito unija
 • Ignalinos kredito unija
 • Joniškio kredito unija
 • Kredito unija „Kupiškėnų taupa”
 • Kredito unija „Litas”
 • Raseinių kredito unija

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

 • 15 proc. paskolos gavėjo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
 • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Kas gali pasinaudoti šia finansine parama?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse:

 • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus)), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu;
 • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
 • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Tinkamumo lengvatai gauti kriterijai

Nustatant ūkio subjektų, nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti patyrusių sunkumų dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, yra vertinamas vienas iš šių kriterijų (priemonės schema, 6.3. punktas):

 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1;
 • apyvarta nukrito daugiau kaip 10 proc. (vidutinė mėnesio apyvarta laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo lyginama su vidutine mėnesio apyvarta per atitinkamą laikotarpį 2021 metais).

Kokios finansavimo sąlygos?

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos tokios fiksuotos metinės palūkanų normos:

Įmonės dydis / paskolos trukmė
iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
Labai maža, maža ar vidutinė įmonė* 0,1 proc. 0,1 proc. 0,51 proc.
Didelė įmonė* 0,1 proc. 0,51 proc. 1,51 proc.

* Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo apibrėžimą.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas paskolą jam suteikusiam finansų tarpininkui. Administravimo mokestis apskaičiuojamas taikant 2 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur. Paskolos lėšos gali būti naudojamos šiam administravimo mokesčiui sumokėti.

Vienam paskolos gavėjui pagal priemonę gali būti suteikiama viena paskola. Gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių, tačiau jis neprailgina nustatyto paskolos termino.

Suteikiant lengvatinę paskolą pagal šią finansinę priemonę, jokios paskolų užtikrinimo priemonės netaikomos.

 

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai