Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

KREDITO UNIJOS LITAS PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Balandžio 09 d.

Gerbiami nariai, įvyko pakartotinis kredito unijos „Litas“ visuotinis narių susirinkimas. 

2024 m. balandžio 05 d. duomenimis kredito unijos „Litas“ pajininkų registre buvo 1466 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, iš viso balsavo 100 tikrųjų narių, kas sudaro 6,82 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 • Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;

Nuspręsta: patvirtinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.

 • Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;

Nuspręsta: patvirtinti valdybos ataskaitą.

 • Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;

Nuspręsta: patvirtinti paskolų komiteto ataskaitą.

 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;

Nuspręsta: patvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.

 • Dėl pajinių įnašų grąžinimo;

Nuspręsta: grąžinti pajus 2023 m. prašymus pateikusiems nariams.

 • 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

Nuspręsta: patvirtinti 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 • Kredito unijos valdybos nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio tvirtinimas;

Nuspręsta: patvirtinti unijos valdybos nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį.

 • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;

Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo visai valdybos kadencijai.

 • Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas;

Nuspręsta: išrinkti 5 valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

 • Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas;

Nuspręsta: išrinkti 3 paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

 • Kredito unijos pavadinimo keitimas;

Nuspręsta: pakeisti Kooperatinė bendrovė kredito unija „Litas“ pavadinimą į Kredito unija „Litas“.

 • Kredito unijos įstatų keitimas;

Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos įstatų keitimą ir naują įstatų redakciją.

 

Administracijos vadovė Arija Tulienė