Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

KREDITO UNIJOS ZANAVYKŲ BANKELIS PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Balandžio 19 d.

2024 m. balandžio 18 d. įvyko kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 • Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  • Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  • Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  • Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • Nutarta: patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
  • Nutarta: visą 2023 m. pelną skirti į rezervinį kapitalą.
 • Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  • Nutarta: patvirtinti valdybos sprendimą atsiskaityti su unijos nariais ir mažinti unijos pajinį kapitalą.
 • 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Atlygio kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams tvirtinimas.
  • Nutarta: patvirtinti 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
  • Nutarta: patvirtinti atlygį kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams.

 

Valdybos pirmininkė Aušrelė Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. [email protected]