Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai

2020 m. Kovo 25 d.

2020 m. kovo 20 d. įvyko kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 • Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  Nutarta: patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
  Nutarta: visą 2019 m. pelną skirti į rezervinį kapitalą.
 • 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  Nutarta: patvirtinti 2020 m. pajamų išlaidų sąmatą
  Nutarta: nustatyti metines išmokas (tantjemas) vadovams.
 • Kredito unijos įstatų keitimas.
  Nutarta: pakeisti kredito unijos įstatus.

Atsakingas asmuo teikti informaciją apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtus sprendimus: kredito unijos Zanavykų bankelis valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. nr. +370 345 60448, el. p. [email protected].