Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Kredito unijos Zanavykų bankelis narių dėmesiui!

2022 m. Kovo 01 d.

2022 m. kovo 24 d. 10 val. šaukiamas kredito unijos Zanavykų bankelis, buveinės adresas Bažnyčios g. 11-12, Šakiai eilinis visuotinis narių susirinkimas. Informuojame, kad kredito unijos Zanavykų bankelis eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Numatoma darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Bažnyčios g. 11-12, Šakiai.

Pakartotinis susirinkimas 2022 m. kovo 31 d. (ketvirtadienį). Pradžia 10 val.

Su darbotvarkėje numatytų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose, adresu Bažnyčios g.11-12, Šakiai.

 

      Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Kredito unijos Zanavykų bankelis patalpose adresu Bažnyčios g. 11-12, Šakiai arba tinklalapyje www.zanavykubankelis.lt.

 

 

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. [email protected]