Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Kredito unijos Zanavykų bankelis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 21 d.

2020 m. kovo 12 d. 10 val. Šakių kultūros centre, adresu Nepriklausomybės g. 7, Šakiai, šaukiamas kreditos unijos Zanavykų bankelis, buveinės adresas Bažnyčios g. 11-12, Šakiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas, metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  6. Kredito unijos įstatų keitimas.
  7. Kiti klausimai (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” draudžiamų ir nedraudžiamų indėlių sąlygos).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki susirinkimo, kredito unijos patalpose, adresu Bažnyčios g. 11-12, Šakiai.

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. kovo 20 d. (penktadienį) Šakių kultūros centre,  adresu Nepriklausomybės g. 7, Šakiai. Pradžia 10 val. Registracija nuo 9 val.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. nr.  +370 345 60448, el. p. [email protected] .