Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

kredito unijos Zanavykų bankelis eilinis visuotinis narių susirinkimas 2023.03.23

2023 m. Vasario 28 d.

2023 m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) 10 val. šaukiamas kredito unijos Zanavykų bankelis, buveinės adresas Bažnyčios g. 11-12, Šakiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  6. 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Atsiskaitymo su kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariais tvarkos nustatymas.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.
  9. Kiti klausimai (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudžiamų ir nedraudžiamų indėlių sąlygos).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Bažnyčios g. 11-12, Šakiai.

Neįvykus šaukiamam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) Šakių kultūros centre, adresu Nepriklausomybės g. 7, Šakiai. Pradžia 10 val. Registracija nuo 9 val.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Kredito unijos Zanavykų bankelis patalpose adresu Bažnyčios g. 11-12, Šakiai arba tinklalapyje www.zanavykubankelis.lt.

 

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. [email protected]