Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

KREDITO UNIJOS "KUPIŠKĖNŲ TAUPA" VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Balandžio 02 d.
Informuojame apie 2024 03 28  11 val.  adresu: Vytauto 9-2, Kupiškis vykusio kredito unijos “Kupiškėnų taupa“ visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus: 
 
  • 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  • 2023 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  • 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  • 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas

Nuspręsta: 2023 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

Nuspręsta: visą  2023 m. pelną skirti į rezervus.

Atsiskaityti su nariais, gavus LB leidimą.

  • 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti  2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  • Kredito unijos įstatų keitimas.

Nuspręsta: pakeisti unijos įstatus pagal pateiktą projektą.

  • Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.

Nuspręsta: Valdybos nariais išrinkti Aušrą Petronytę, Gražiną Plevokienę, Adelę Adamonienę, Dianą Umbrienę, Nijolę Kalvelienę, Vytautą Stančiką, Rimantą Bartaševičių. Valdybos pirmininke išrinkti Aušrą Petronytę

  • Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.

Nuspręsta: Paskolų komiteto nariais išrinkti Dalę Samulionienę Reginą Urbonienę, Giedrą Čepelienę

Paskolų komiteto pirmininke išrinkti Dalę Samulionienę

  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nuspręsta: Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Įgaliojimus suteikti visam valdybos kadencijos laikotarpiui.

  • Dėl 2024 m. valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo atlygio metinio biudžeto nustatymo

Nuspręsta: Nustatyti  2024 finansiniais metais valdybos, paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrą sumą  17000 EUR (privalomi sumokėti mokesčiai įskaičiuoti į šią sumą).Paskirstyti šiomis proporcijomis: po 2000 EUR/metams  skiriama valdybos nariams (7 nariai); po 1000 EUR/metams skiriama paskolų komiteto nariams (3 nariai)

 
Tel. pasiteiravimui: +370-699-52132, el.paštas:  [email protected]
 
Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ valdyba