Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

„Kreda“ grupės kredito unijos tiesia pagalbos ranką ūkininkams – teiks lengvatines paskolas

2024 m. Gegužės 30 d.

Pexels Tomfisk 1595108Jungtinė centrinė kredito unija „Kreda“ pasirašė sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir pradės teikti lengvatines paskolas ūkininkams, planuojantiems investicijas į ūkio modernizavimą ar plėtrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, turi būti dalyvavę Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) programoje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Didžiausia paskolos suma – 200 tūkst. eurų.

Skatins ūkių plėtrą

Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo Pasidalytos rizikos paskolos, kurias nuo šiol teiks ir „Kreda“ grupės kredito unijos, skirtos žemės ūkio subjektams, užsiimantiems  žemės ūkio veikla, žemės ūkio produktų gamyba ar perdirbimu. Dėl paskolos gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, prioritetas skiriamas jauniesiems ūkininkams bei smulkiesiems ūkiams, jų modernizavimui, plėtrai ir ilgalaikiam augimui.

Jaunieji ūkininkai – asmenys, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijų ir yra įsikūrę penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos pateikimo. Smulkieji ūkiai – ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra iki 25 000 eurų.

Finansavimas gali būti teikiamas ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, kurie dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ programoje ir yra gavę tai patvirtinančią NMA pažymą. Gavusieji NMA pažymą, patvirtinančią jų tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, laukiami vienoje iš „Kreda“ grupės kredito unijų.

2023 06 16 Kreda 70362 (1)„2023-aisiais vyravęs kainų neapibrėžtumas žemės ūkio sektoriuje kėlė nemažai iššūkių ūkininkams, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie jų finansinių poreikių tenkinimo. Lengvatinė paskola leis palankesnėmis sąlygomis suteikti finansavimą ūkininkams, kurie planuoja plėsti savo ūkį ar jį modernizuoti, įsigyti žemės ūkio įrangą ar techniką. „Kreda“ grupė, prisijungdama prie valstybės inicijuotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės, prisidės prie ūkių augimo ir plėtros, taip pat ir toliau išliks patikimu finansų partneriu esamiems ar būsimiems „Kreda“ unijų grupės  nariams“, – komentavo Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ verslo plėtros vadovė Jolita Rėkutė.

Sąlygos – ypač palankios

Svarbiausia žinia, jog 75 proc. paskolos daliai taikomos nulinės palūkanos, o likusiai, finansų tarpininko lėšų daliai – finansų tarpininko taikomos palūkanos, kurios yra ne didesnės nei 5 proc. finansų tarpininko marža ir 6 mėn. EURIBOR.Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę gali būti teikiamos iki 60 mėn. (5 metų) laikotarpiui. Paskolos teikiamos bei išmokamos iki 2025 m. gruodžio 31 dienos. Foto30001

„Šios lengvatinės paskolos – skirtos ūkių modernizavimui ir Lietuvos žemės ūkio sektoriaus stiprinimui. Iki praėjusių metų pabaigos šia priemone pasinaudojo 64 ūkininkai, kuriems buvo suteikta paskolų už  6,1 mln. eurų“, – komentavo Vaida Stamburaitė, INVEGOS vyriausioji projektų vadovė.

Finansavimas investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui teikiamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir „Kreda“ grupės kredito unijų lėšų.