Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

„Kreda“ grupė pradėjo platinti 3 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

2022 m. Rugsėjo 20 d.

M.Raipa Kreda grupės JCKU Valdybos pirmininkas„Kreda“ grupę vienijanti Jungtinė centrinė kredito unija pradėjo platinti subordinuotųjų obligacijų emisiją. Planuojama išplatinti iki 3 mln. eurų vertės septynerių metų trukmės obligacijų su 10 proc. metinėmis palūkanomis. Emisija išleidžiama grupei siekiant plėsti veiklą ir auginti paskolų portfelį, ypač mažų ir vidutinių įmonių bei žemės ūkio tiksliniuose segmentuose.

„Finansų rinkos yra itin konkurencingos. Šios emisijos išleidimas padės stiprinti mūsų kapitalo bazę ir sudarys prielaidas plėsti teikiamas paslaugas bei palankesnėmis sąlygomis skolinti unijų nariams. Tokiu būdu dar labiau sustiprinsime savo pozicijas rinkoje. Nuo pat grupės sukūrimo užtikrinome tvarų augimą, išlaikome gerai diversifikuotą paskolų portfelį ir aukštą kapitalo pakankamumo rodiklį, esame sukaupę reikiamą patirtį ir išmanome saugų veikimo mechanizmą. Esame pasiruošę žengti toliau įgyvendinant strateginius plėtros tikslus“, – sako Mindaugas Raipa, „Kreda“ grupės Valdybos pirmininkas. 

Pasak M. Raipos, svarbu ir tai, kad grupė šiuo metu turi pakankamai žmogiškųjų ir technologinių išteklių, kad galėtų kokybiškai auginti paskolų portfelį ir didinti veiklos pelningumą. Išleidžiant emisiją remiamasi teigiamomis ilgalaikėmis Lietuvos ekonomikos perspektyvomis, siekiama padėti augti ir savo nariams.

 

„Kreda“ grupė 2023-2027 m. planuoja augimą pritraukiant naujus kredito unijų narius ir tuo pačiu didinant užimamą kredito unijų rinkos dalį iki 35 proc. Pasak M. Raipos, iki 2022 m. pabaigos turi būti užbaigta kredito unijų sektoriaus reforma, po kurios dalis persitvarkančių kredito unijų turėtų prisijungti prie „Kreda“ grupės. Kartu bus didinamas vidutinis metinis aktyvų pelningumas iki 1,50 proc. Taip pat bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, išnaudojant sparčiai tobulėjančias informacines technologijas bus toliau aktyviai vystomas paslaugų teikimas skaitmeniniais kanalais.

Obligacijos bus platinamos iki 2022 m. spalio 17 dienos, pasitelkus platintoją „Monsoon Capital“. Pasiūlymas taip pat skirtas ir mažmeniniams investuotojams, „Kreda“ nariams. Numatyta išleisti iki 3 000 vienetų obligacijų, vienos obligacijos nominali vertė 1000 eurų, taikoma 10 proc. metinių palūkanų norma, palūkanos bus mokamos 2 kartus per metus. Po septynerių metų „Kreda“ obligacijas išpirks.

Raipa akcentuoja, kad „Kreda“ grupėje ypatingas dėmesys skiriamas rizikų valdymui: „Šis procesas organizuojamas vadovaujantis priežiūros institucijų reglamentuotais reikalavimais ir gerąja kredito įstaigų rizikos valdymo praktika. Grupėje yra laikomasi visų Lietuvos banko ir Europos centrinio banko nustatytų normatyvų, kasmet atliekamas nepriklausomas auditas. „Kreda“ grupės rizikos rodikliai su didele atsarga viršija nustatytus priežiūros institucijų normatyvus. Pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padengimas likvidžiuoju turtu siekė 908 proc., kai normatyvas yra 100 proc., kapitalo pakankamumas siekė 19,08 proc., kai normatyvas yra 12,2 proc.“

„Kreda“ grupė 2022 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 1,293 mln. eurų grynojo pelno, kuris buvo 21 proc. didesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2021 m. (1,067 mln. eurų). Grupės pajamos per šį laikotarpį buvo 28 proc. didesnės – siekė 5,402 mln. eurų (2021 m. 4,156 mln. eurų), turtas augo 12 proc. iki 247,072 mln. eurų. 24 proc. didėjo ir „Kreda“ grupės paskolų portfelis – 2022 m. birželio 30 d. jis sudarė 216,407 mln. eurų. 

 

Daugiau informacijos: https://www.kreda.lt/investuotojams/