Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

KREDA: augo paskolų gavėjų ir indėlininkų skaičius, turtas padidėjo 23 proc.

2021 m. Kovo 01 d.

Dakaraslt Banner 1245x500 V2KREDA grupė 2020 metais uždirbo beveik 1,8 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno (2019 metais – 696 tūkst. Eur). 11 finansinių paslaugų įstaigų vienijanti Jungtinė centrinė kredito unija savo trečiuosius veiklos metus taip pat užbaigė pelningai.

Išaugusį pasitikėjimą KREDA grupe bene geriausiai iliustruoja 6 proc. padidėjęs narių, patikėjusių savo santaupas skaičius, o stabiliai gerėjančius rezultatus daugiausiai lėmė išaugusios pajamos iš paskolų ir procesų optimizavimas. Organizacija nuosekliai siekia tapti pirmu klientų pasirinkimu regionuose, atliekant pačias įvairiausias bankines operacijas.

„Nuo KREDA grupės įsikūrimo, 2017 m., grupės pelnas kasmet auga. Grupės įstatinį kapitalą per šį laiką padidinome 7 mln. eurų ir dabar jis siekia 19,6 mln. eurų. Kredito unijų sektoriaus reformos metu įkurtos KREDA  grupės kredito unijos garantuoja ir yra atsakingos už kitų grupės narių įsipareigojimų vykdymą jų nemokumo atveju. Ši bendra atsakomybė skatina visus  narius siekti kuo geresnių veiklos rezultatų.”, – tvirtina Jungtinės centrinės kredito unijos administracijos vadovė Kristina Simonovič.

K. Simonovič teigia, kad KREDA grupės kredito unijų sėkmę rodo ir bendras jos narių turto, paskolų portfelio bei indėlių sumos augimas. O tam didžiausios įtakos turėjo atsakinga partnerystė su smulkiaisiais ir vidutiniais verslininkais, žemdirbiais ir vietinėmis bendruomenėmis.

Siekis – tapti pirmuoju klientų pasirinkimu regionuose

Kristina Simonovic

„Nuo KREDA grupės įsikūrimo, 2017 m., grupės pelnas kasmet auga. Grupės įstatinį kapitalą per šį laiką padidinome 7 mln. eurų ir dabar jis siekia 17,2 mln. eurų”, – teigė KREDA unijų grupės vadovė

KREDA unijų grupė sėkmingai vysto elektroninę bankininkystę, kurią toliau kryptingai adaptuoja pagal klientų patirtis ir poreikius, atliekant finansines operacijas. Šių metų tikslas – įdiegti ir mobiliąją aplikaciją, kuri suteiktų galimybę klientams pasiekti savo sąskaitų informaciją ir atlikti kasdienines operacijas dar greičiau ir patogiau.

„Dar 2017-aisiais, kuomet bendrą viziją turėdamos unijos susibūrė į KREDA grupę, numatėme ateities veiksmus, kuriuos turėsime atlikti, norėdami patenkinti gyventojų ir verslo poreikius bei vykdyti priežiūros institucijų keliamus reikalavimus. Dabar galiu pasakyti, kad šį tašką pasiekėme ir neketiname sustoti.

Priekyje – dar daug darbų ir tikslų, kaip būti išmanesniais, užtikrinant tinkamą paslaugų veikimą bei saugumą. Tobulėdami siekiame vadovautis šiuolaikinės bankininkystės tendencijomis, nes norime teikti esamiems ir potencialiems klientams tik aukštos kokybės paslaugas. Metų pradžioje prisijungėme prie visoje Europoje veikiančios momentinių mokėjimų sistemos, leidžiančios akimirksniu pervesti lėšas į sąskaitas kitose prie šios sistemos prisijungusiose finansinėse institucijose arba gauti mokėjimus iš jų”, – sako K. Simonovič. 

Pagrindiniai veiklos ir finansiniai duomenys

 KREDA grupės turtas, neaudituotais duomenimis, 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 225,5 mln. Eur (2019 m. – 183,7 mln. Eur)

KREDA grupės pajamos 2020 metais – 9,6 mln. Eur (2019 m. – 7,8 mln. Eur)

KREDA grupės indėlių portfelis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 199,8 mln. Eur (2019 m. – 164,8 mln. Eur)

KREDA grupės paskolų portfelis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 159,8 mln. Eur (2019 m. – 138,1 mln. Eur).

KREDA grupė 2020 metų pabaigoje vienijo 47,5 tūkst. kredito unijų narių, kurie yra ir jos savininkai, galintys dalyvauti organizacijos valdyme.