Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

JONIŠKIO KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Balandžio 03 d.

Informuojame apie 2024 m. kovo mėn. 28 d., 16 val. P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje esančioje Livonijos g. 3, Joniškis, vykusiame pakartotiniame Joniškio kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus: 

 • Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai. 
 • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai. 
 • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai. 
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.  NUTARTA:
  – 2023 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti. 
  – Visą  2023 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą. 
 • Kredito unijos įstatų keitimas.
  NUTARTA: atnaujinti kredito unijos įstatus. 
 • 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  NUTARTA: patvirtinti  2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 
 • Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
  NUTARTA: išrinkti į JKU valdybos narius Jurgitą Bučinskienę, Rimą Čerkauskienę, Romą Karūžną, Joną Vytautą Lingį, Vytautą Radžvilą. Valdybos pirmininku išrinktas Romas Karūžna. 
 • Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.
  NUTARTA: išrinkti į JKU paskolų komiteto narius Bronislovą Keršį, Juozą Krištopaitį,  Marcelį Ričardą Gailevičių, Kęstutį Girdžiūną, Sonatą Vasiliauskienę. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Bronislovas Keršis. 
 • Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.
  NUTARTA: patvirtinti kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams atlygio tvarką. 
 • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  NUTARTA: suteikti įgaliojimus valdybai. 

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Joniškio kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis.