Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Joniškio kredito unijos narių dėmesiui

2021 m. Kovo 02 d.

2021 m. kovo mėn. 24 d. 11 val. adresu, Miesto a. 4, Joniškis, šaukiamas Joniškio kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir S. Girėno, 70, Gruzdžiai, Šiaulių raj. Sav. eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad Joniškio kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Numatoma darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Dėl kredito unijos valdybos nario atšaukimo.
  8. Kredito unijos valdybos nario rinkimai (tuo atveju jei dienotvarkės 7 klausimu, būtų atšauktas valdybos narys).

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2021.03.29 11:00 val. Miesto a. 4, Joniškis. Darbotvarkė numatoma tokia pati

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Miesto a. 4, Joniškis, (būtina iš anksto užsiregistruoti).

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2021 balandžio 01 d. Joniškio kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis arba tinklapyje www.jku.lt.

Pasiteiravimui: tel 8-426-51065; el. paštas [email protected]

Joniškio kredito unijos valdyba