Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Joniškio kredito unijos narių dėmesiui

2022 m. Kovo 22 d.

2022 m. kovo mėn. 29 d. 11 val. adresu, Miesto a. 4, Joniškis, šaukiamas Joniškio kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir S. Girėno, 70, Gruzdžiai, Šiaulių raj. Sav. eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad Joniškio kredito unijos  eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Numatoma darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
  4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2022.03.29 12:00 val. Miesto a. 4, Joniškis. Darbotvarkė numatoma tokia pati

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Miesto a. 4, Joniškis, (būtina iš anksto užsiregistruoti).

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2022 balandžio 01 d. Joniškio kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis

Pasiteiravimui: tel 8-426-51065; el. paštas [email protected]

Joniškio kredito unijos valdyba