Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

JCKU Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas pradės eiti Nikita Ananjevas

2022 m. Gegužės 11 d.

JCKU Stebėtojų tarybos pirmininkas N.AnanjevasAtsižvelgęs į Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas š.m. balandžio 26 d. leido Nikitai Ananjevui eiti šios centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas. 

„Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie veiklios ir kūrybingos „Kreda” komandos, pasiekusios įspūdingo paskolų  portfelio ir pelno augimo iššūkių nestokojančioje aplinkoje, ypatingai plėtodama verslo paskolų segmentą.

2022 metai tapo pilni neapibrėžtumų, kuomet prie tradiciškai stiprios konkurencijos finansų sektoriuje prisidėjo neigiamai makroekonominę aplinką veikiantys Rusijos agresijos Ukrainoje padariniai. Tačiau tai kartu yra naujų galimybių perspektyviems klientams metas, kuomet „Kreda” komandos tikslas yra tęsti tvarų augimą pirmiausia žemės ūkio ir verslo segmentuose, atliepiant lūkesčius mūsų paslaugoms.

Manyčiau, jog Stebėtojų taryba, kaip ir ankščiau, turi prisidėti prie organizacijos tikslų įgyvendinimo ir rizikos balanso pasiekimo. Jos užduotimi matyčiau tolimesnį strateginio valdymo stiprinimą, aktyvų sparčiai besikeičiančios aplinkos stebėjimą ir savalaikių sprendimų priėmimą, bendradarbiaujant su „Kreda” Valdyba, administracija bei kolektyvu.

Turėdamas ilgalaikę įvairių verslo ciklų patirtį finansų srityje, tikiuosi konstruktyviai dalyvauti „Kreda” vadovybės darbe. Stengiuosi vadovautis JAV finansų rinkos gyvos legendos Ray Dalio veiklos principais, kurių esmė: radikalus atvirumas ir prasmingas nesutarimas, kaip būdas užtikrinti geriausių idėjų atradimą ir tarpusavio pasitikėjimą komandoje.” – mintimis dalinosi JCKU Stebėtojų tarybos pirmininkas N.Ananjevas.

JCKU Stebėtojų taryba suformuojama 4 metų kadencijai. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, ir ne mažiau nei 1 nepriklausomas narys. Stebėtojų tarybą renka visuotinis narių susirinkimas. Stebėtojų tarybos kompetencijos apima JCKU, jos valdybos veiklos priežiūrą, atsiliepimų ir pasiūlymų dėl unijos veiklos ir finansų strategijos teikimą, finansų, organų veiklos ir jų priimtų sprendimų organizavimo ir įgyvendinimo kontrolę.