Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Įvyko neeilinis pakartotinis kredito unijos LITAS visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Rugpjūčio 26 d.

2020 m. rugpjūčio 21 d. duomenimis kredito unijos LITAS pajininkų registre buvo 837 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, iš viso balsavo 55 tikrieji nariai, kas sudaro 6,57 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Nuspręsta: pakeisti  unijos įstatus, tvirtinti naują įstatų redakciją.

  1. Kredito unijos valdybos atšaukimas.

Nuspręsta: atšaukti kredito unijos valdybą.

  1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

Nuspręsta: išrinkti 5 valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

  1. Kredito unijos paskolų komiteto atšaukimas.

Nuspręsta: atšaukti kredito unijos paskolų komitetą.

  1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Nuspręsta: išrinkti 3 paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nuspręsta: Suteikti  valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Šis sprendimas galioja visą unijos valdybos kadenciją.

 

Visuotinio narių susirinkimo sprendimai įsigalioja Lietuvos Bankui patvirtinus išrinktų kredito unijos „Litas“ vadovų tinkamumą eiti unijos valdybos narių, valdybos  ir paskolų komiteto pirmininkų pareigas, bei įregistravus naują įstatų redakciją VĮ Registrų centras.

 

Administracijos vadovas, tel. +370 685 62121