Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Ignalinos KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Balandžio 21 d.

Informuojame apie 2023 m. balandžio mėn. 14 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalinoje, vykusiame pakartotiniame Ignalinos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  NUTARTA: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka. Nutarimo dėl pajinio kapitalo mažinimo tvirtinimo. NUTARTA:
   – 2022 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
   – Visą  2022 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
   – Patvirtinti pajinio įnašo grąžinimo tvarką.
 5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  NUTARTA: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 6. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
  NUTARTA: išrinkti į IKU valdybos narius Violetą Čeponienę, Jurgį Dumbravą, Marijoną Lukaševičienę, Olgą Oleškevič, Arvydą Veikšrą. Valdybos pirmininku išrinkta Violeta Čeponienė.
 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.
  NUTARTA: išrinkti į IKU paskolų komiteto narius Rolandą Petrulėnienę, Vytautą Kazlauską, Nataliją Truchiną, Jūratę Gabrinovičienę, Gražiną Filipavičienę. Paskolų komiteto pirmininku išrinkta Rolanda Petrulėnienė.
 8. Kredito unijos įstatų keitimas.
  NUTARTA: atnaujinti kredito unijos įstatus.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  NUTARTA: patvirtinti kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams atlygio tvarką.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  NUTARTA: suteikti įgaliojimus valdybai.

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Ignalinos kredito unijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina arba tinklalapyje www.ignalinoskreditounija.lt.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui:
Valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, tel. +370 386 52561, el. p. [email protected]