Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Ignalinos kredito unijos narių dėmesiui!

2021 m. Kovo 01 d.

2021 m. kovo 24 d. 10 val. šaukiamas Ignalinos kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina eilinis visuotinis narių susirinkimas. Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad Ignalinos kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Numatoma darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos įstatų keitimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina.

Pakartotinis susirinkimas vyks 2021 m. kovo 31 d. 10 val.

Su darbotvarkėje numatytų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina.

      Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galėsite susipažinti Ignalinos kredito unijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina arba tinklalapyje www.ignalinoskreditounija.lt.

Valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, tel. Nr. +370 386 52561, el.p. [email protected]