Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 25 d.

2020 m. kovo 19 d. 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, šaukiamas Ignalinos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos įstatų keitimas.
  7. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
  8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Dėl Ignalinos kredito unijos valdybos narių gyvybės draudimo.

Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Ignalinos kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį nuo 2020 m. kovo mėn. 11 d., Ignalinos kredito unijos patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 10, Ignalina.

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. kovo 26 d., 10 val. VŠĮ „Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra“ konferencijų salėje, adresu Ateities g. 23, Ignalina, skelbiant tą pačią darbotvarkę.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui:

Jolita Jelinskienė, tel. nr. +370 386 52561,  el. paštas [email protected]