Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

DĖL PARREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 2024.04.23

2024 m. Balandžio 17 d.

2024 m. balandžio 23 d. 18.00 val. šaukiamas Pareigūnų kredito unijos (buveinės adresas Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO VIETA: viešbučio „GRATA“ konferencijų salė STACCATO (Vytenio g. 9, Vilnius) registracija nuo 17:30 val.

Darbotvarkė:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. 2023 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2023 metų Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Unijos pajininkų informavimas dėl pagrindinio pajaus grąžinimo tvarkos.
  7. Unijos pajininkų informavimas dėl nuosavo kapitalo buvimo mažesniu už pajinį kapitalą.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Pareigūnų kredito unijos patalpose adresu: Birželio 23-iosios g. 15, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite iki balandžio 23 d. 16 val. unijoje jos darbo metu, susipažinus su visuotinio narių susirinkimo dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį. Dėl galimybės balsuoti iš anksto el. būdu susisiekite: [email protected] arba telefonu +370 673 98414

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė Edita Milaševičiūtė, tel. +370 673 98414, [email protected]