Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

DĖL PAKARTOTINIO KREDITO UNIJOS "Kupiškėnų taupa" VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 2023.03.31

2023 m. Kovo 24 d.

2023 m. kovo 31 d. (penktadienį)  11 val.  adresu, Vytauto g. 9-2, Kupiškis, šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis  visuotinis  narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Atsiskaitymas su unijos nariais.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl 2023 m. valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo atlygio metinio biudžeto nustatymo
  7. Kredito unijos įstatų keitimas
  8. Dėl kredito unijos narių pašalinimo iš kredito unijos

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis, tel. +370 699 52132.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2023 balandžio 10 d. Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis arba tinklapyje www.kupiskenutaupa.lt.

Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132                                                                                VALDYBA