Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

DĖL PAKARTOTINIO AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 2023.04.20

2023 m. Balandžio 12 d.

2023 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį) 18:00 val. šaukiamas pakartotinis KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas Verslo g. 15, Kumpių k., Kauno raj.) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Registracija prasideda 17:00 val. A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2022 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. 2022 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas
  8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, +37068653542, [email protected]. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Valdyba