Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

DĖL Akademinės KREDITO UNIJOS neeilinio VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 2023.06.12

2023 m. Gegužės 03 d.

2023 m. birželio 12 d. 12:00 val. šaukiamas KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas Verslo g. 15, Kumpių k., Kauno raj.) neeilinis visuotinis narių susirinkimas. A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune, AKU patalpose, numatant šią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos valdybos pirmininko rinkimas
  2. Įgaliojimų suteikimas valdybai, priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, +37068653542, [email protected]. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.                                                                 

Neįvykus šiam neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas 2023 m. birželio 20 d. 12:00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune. Darbotvarkė numatoma tokia pati.

 

Valdyba