Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

DĖL AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 2024.04.25

2024 m. Balandžio 16 d.

Neįvykus 2024 m. balandžio 15 d. eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, šaukiamas pakartotinis eilinis KB Akademinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas 2024 m. balandžio 25 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.) adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaune,  viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. 2023 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, +37068653542, [email protected]. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.   

                                                                       

Valdyba