Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Biržų kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. Vasario 28 d.

Reaguodami į besitęsiančią pandemijos situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, informuojame, kad Biržų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Informuojame, kad Biržų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto, t. y. atvykus į kredito uniją jos darbo metu, susipažinus su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais ir užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį iki 2022 kovo 21 d. 10 val.

Biržų kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui neįvykus 2022 m. kovo 21 d., šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2022 kovo 28 d. 11 val., Biržų kredito unijos patalpose (J. Janonio g. 2-2, Biržai), tačiau numatytas eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Kviečiame kredito unijos narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą), užpildant išankstinį bendrąjį balsavimo biuletenį Biržų kredito unijoje (J. Janonio g. 2-2, Biržai) ir išreikšti savo nuomonę pristatytais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais:

  1. Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas;
  2. Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas;
  3. Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas;
  4. Metinių finansinių atskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių    finansinių  ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas;
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

 

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2022 m. kovo 28 d. 11 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.

Kredito unijos nariai apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka. Su priimtais sprendimais galėsite susipažinti Biržų kredito unijoje J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Aušrinė Poškienė, tel. +370 450 36 268, el. p. birzai@kreda.lt.

Biržų kredito unijos valdyba