Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

biržų kredito unijos EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 2023.03.24

2023 m. Kovo 03 d.

2023 m. kovo 24 d. (penktadienį) 11 val. šaukiamas Biržų kredito unijos, buveinės adresas J. Janonio g. 2-2, Biržai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  • Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.  
  • Vidaus audito vadovės ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Metinių finansinių atskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių  ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  • Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  • Už einamas Biržų kredito unijos vadovų pareigas 2023 metams atlygio nustatymas.
  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  • Įstatų keitimas.

Registracija vyks nuo 10 val. 30 min. Neįvykus visuotiniam susirinkimui numatytu laiku, bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2023 kovo 30 d. (ketvirtadienį) 11 val. Biržų kredito unijoje J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2023 balandžio 3 d. Biržų kredito unijos patalpose adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai arba tinklapyje www.birzukreditounija.lt.

Telefonas pasiteiravimui: 8450-36268, [email protected]

Biržų kredito unijos Valdyba