Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

BIRŽŲ KREDITO UNIJOS EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2021 m. Vasario 23 d.

2021 m. kovo 18 d. 11 val. šaukiamas Biržų kredito unijos, buveinės adresas J. Janonio g. 2-2, Biržai eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad Biržų kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Vidaus audito tarnybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  • Įstatų keitimas.

Registracija vyks nuo 10 val. 30 min. Neįvykus visuotiniam susirinkimui numatytu laiku, bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2021 m. kovo 25 d. 11 val. Biržų kredito unijoje J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2021 m. balandžio 1 d. Biržų kredito unijos patalpose adresu J. Janonio g. 2-2, Biržai arba tinklapyje birzukreditounija.lt.

Telefono numeris pasiteiravimui: +370 450 36268, [email protected]

 

Biržų kredito unijos valdyba