Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Bendrosios KREDA mobiliosios programėlės naudojimo sąlygos ir privatumo politika

Bendrosios KREDA mobiliosios programėlės naudojimo sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • Jungtinės centrinės kredito unijos (toliau – JCKU) ir kredito unijų (toliau – KU) bendrosios mobiliosios programėlės naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) naudojimą, Programėlės naudotojų bendrąsias teises ir įsipareigojimus.
 • Sąlygos parengtos remiantis Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, Lietuvos banko valdybos teisės aktų keliamais reikalavimais bei gerąja finansų įstaigų praktika.
 • Šios Sąlygos yra neatskiriama JCKU/KU Bendrųjų finansinių paslaugų teikimo taisyklių dalis. Naudotojų instrukcijos naudojimuisi Programėle, saugos reikalavimai ir kiti specialūs reikalavimai gali būti nustatyti kituose JCKU/KU vidaus dokumentuose. Sistemos naudotojai turi būti supažindinti su šiais dokumentais, kai juose yra nuostatos, reglamentuojančios naudojimąsi Programėle.
 • Programėlės naudotojais gali būti Kredito unijų JCKU/KU nariai fiziniai asmenys pasirašę elektroninių paslaugų sutartį ir įvykdę JCKU/KU nustatytus kliento pažinimo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Prieš elektroninių paslaugų sutarties sudarymą JCKU/KU darbuotojas įvertina, ar paslaugų teikimas tokiam klientui neprieštarauja JCKU/KU interesams, ar klientas atitinka narystės JCKU/KU kriterijus, ar JCKU/KU turi galimybę tinkamai įvykdyti klientų pažinimo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.
 • Sąlygos reglamentuoja Kliento ir JCKU/KU santykius, atsirandančius Naudotojui naudojantis Programėle ir (arba) atliekant finansines operacijas.
 • Jei Klientas ir naudotojas yra tas pats asmuo, Sąlygos taip pat reglamentuoja JCKU/KU ir Naudotojo santykius, susijusius su Prisijungimo duomenimis bei jų naudojimu.

SĄVOKOS

 

 • Android– atviro kodo operacinė sistema, daugiausia naudojama išmaniuosiuose telefonuose ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose.
 • Atpažinimo priemonės – atpažinimo kodas, skirtas prisijungimui prie Programėlės, trečiųjų šalių išduota saugi mobiliojo elektroninio parašo priemonė reikalinga kliento/kliento įgalioto asmens tapatybei nustatyti, operacijoms patvirtinti Programėlėje („Smart-ID“ ir mobilusis parašas) bei biometrinės prisijungimo priemonės.
 • Atpažinimo kodas – Naudotojo atpažinimo kodas sistemoje.
 • Atsiskaitomoji (mokėjimo) sąskaita (toliau – sąskaita) – vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidaryta mokėjimo sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti;
 • Biometrinės prisijungimo priemonės– išmanaus įrenginio gamintojo įdiegtos apsaugos priemonės, kurios galimos naudoti saugiai prisijungiant prie Mobiliosios programėlės. Prisijungti prie programėlės galima naudojant piršto antspaudą (angl. Touch ID) ir veido atpažinimo priemonę (angl. Face ID).
 • iOS – kompanijos „Apple“ sukurta operacinė sistema, projektuota „iPhone“ išmaniajam telefonui ir kitiems „Apple“ įrenginiams.
 • Išmanusis įrenginys – priemonė telefonas arba planšetė, kurioje yra įdiegta KREDA mobilioji programėlė.
 • Išrašas – JCKU/KU dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sąskaitoje atliktą mokėjimo operaciją (-as) per tam tikrą laikotarpį bei sąskaitos likutį tam tikrai datai.
 • Įkainiai – paslaugų ir operacijų kainynas, kuriame yra pateikta Unijos taikomas komisinis atlyginimas bei kita svarbi informacija už suteiktas paslaugų ir operacijų paslaugas.
 • Klientas – asmuo, JCKU klientas, KU narys ar asocijuotas narys ir/arba narystės KU teisėtai sudaręs JCKU/KU elektroninių paslaugų teikimo sutartį.
 • Kliento įgaliotas asmuo– Kliento, fizinio asmens nurodytas kitas fizinis asmuo, kuriam suteikiamos Sutartyje nurodytos teisės naudotis Sistema.
 • Mobilusis parašas – tai įprasto parašo elektroninis atitikmuo, kuris mobiliojo telefono ir mobiliojo ryšio SIM kortelės pagalba leidžia saugiai ir patogiai prisijungti prie Programėlės bei pasirašyti Operacijas.
 • Naudotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Programėle.
 • Profiliavimas – Asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras Kliento asmenines savybes ir išanalizuoti arba prognozuoti, tokio asmens ekonominę situaciją, asmeninius pasirinkimus, interesus ir panašiai. Profiliavimas yra naudojamas, pavyzdžiui siekiant atlikti analizę, įvykdyti sutartį tiesioginiais rinkodaros tikslais.
 • Programėlė– KREDA mobilioji programėlė, kuri suteikia galimybę mokėti ir gauti lėšas bei atlikti kitas Unijos nustatytas operacijas.
 • Sąlygos – Bendrosios mobiliosios programėlės naudojimo sąlygos.
 • Smart-ID – saugus ir išmani programėlė, leidžianti prisijungti prie elektroninės bankininkystės bei pasirašyti operacijas. Klientas programėlę nemokamai gali atsisiųsti į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvių.
 • Sutartis – elektroninių paslaugų teikimo sutartis, sudaryta tarp kliento ir JCKU/KU, susidedanti iš Elektroninių paslaugų teikimo specialiosios dalies, bendrosios dalies ir Sutarties priedo – Atpažinimo priemonių naudojimo sąlygų. Neatskiriama šios Sutarties dalimi , su kuria Klientas/Naudotojas susipažįsta ir tai patvirtina pasirašydamas Sutartį, yra laikomos JCKU/KU bendrųjų finansinių paslaugų teikimo taisyklės ir šios JCKU/KU elektroninių paslaugų teikimo taisyklės.
 • Unija – Kredito unija su kuria klientas yra sudaręs Sutartį.

TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

 

 • Klientas, pageidaujantis naudotis Programėle, turi naudoti išmanųjį įrenginį (telefonas, planšetė) naudojantį Android arba iOS programinę įrangą.
 • Seniausia palaikoma iOS versija 14.
 • Seniausia palaikoma Android versija 7.
 • Palaikoma mažiausia Išmanaus įrenginio skiriamoji geba (raiška):
  • Android 360 x 640
  • iOS 375 x 812.
 • Išmanusis įrenginys turi būti prijungtas prie interneto tinklo.
 • Programėlė yra palaikoma tuose Android Išmaniosiose įrenginiuose, kuriose yra Google paslaugos.
 • Naudotojo Android arba iOS Išmanusis įrenginys privalo turėti oficialią gamintojo operacinę sistemą. Naudotojas, naudojantis Android arba iOS Išmanųjį įrenginį su privilegijuota prieiga (root access arba Jailbrake) negalės atsisiųsti Programėlės.
 • Siekiant užtikrinti Išmaniojo įrenginio saugumą ir papildomai sumažinti galimybes neteisėtai pasinaudoti Programėle Naudotojas privalo įjungti išmaniajame įrenginyje, jo gamintojo įdiegtas ekrano apsaugos ir/ar mobiliojo įrenginio prieigos apsaugos nuo trečiųjų asmenų, priemones.

NAUDOJIMASIS PROGRAMĖLE IR SAUGA

 

 • Klientas Unijos Programėlę gali parsisiųsti:
  • Android išmaniajam įrenginiui iš „Google Play“ programėlės;
  • iOS išmaniajam įrenginiui iš „Apple Store“ programėlės.
 • Unijos Programėlės Naudotojui, kuris registruojasi kaip Programėlės naudotojas, suteikiama galimybė susipažinti su Sąlygomis. Programėlės naudotojas, pirmą kartą registruodamasis susipažįsta ir patvirtina šias Sąlygas.
 • Naudodamasis Programėle, Naudotojas vadovaujasi Sąlygomis, Elektroninių paslaugų naudojimo sutartimi ir Elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis. Unija gali keisti Programėlės instrukcijas ir paaiškinimus bet kuriuo metu, prieš tai neinformavus Naudotojo.
 • Naudotojas, norėdamas naudotis Programėle, privalo užtikrinti, kad jo naudojami išmanieji įrenginiai ir kitos techninės priemonės (įskaitant ir mobiliojo įrenginio operacinę sistemą) atitiktų technines ir saugumo rekomendacijas nurodytas Sąlygose. Programėlės naudotojas atsako už savo įrenginio ir prisijungimo duomenų saugumą (pvz., jei naudojasi vieša internetinio ryšio prieiga) ir atitikimą Unijos tinklalapyje nurodytoms techninėms ir saugumo rekomendacijoms.
 • Unija identifikuoja Programėlės Naudotoją jam naudojant Atpažinimo kodą, mobilųjį parašą, „Smart-ID“ ar Biometrinės apsaugos priemones.
 • Programėlės Naudotojas gali:
  • prisijungti prie Programėlės Prisijungimo priemonėmis – mobiliuoju elektroniniu parašu arba kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra;
  • esant galimybei – nustatyti prisijungimą biometriniais duomenimis;
  • matyti savo mokėjimo, riboto naudojimo kortelės sąskaitų likučius ir Išrašus už paskutines 90 dienų;
  • matyti einamojo mėnesio išlaidų grafiką;
  • peržiūrėti ir atlikti mokėjimus tarp savo sąskaitų, unijos viduje, paprastus mokėjimus į kitą Lietuvoje arba kitoje SEPA (angl. Single Euro Payments Area) erdvei priklausančioje valstybėje veikiančią kredito įstaigą;
  • peržiūrėti ir nustatyti mokėjimo kortelių, limitus bei funkcionalumus;
  • blokuoti mokėjimo kortelę;
  • susisiekti su unija telefonu arba siųsti žinutes/pranešimus į Unijos (-ą).
 • Pajinės, indėlių, kreditų sąskaitos Programėlėje nėra atvaizduojamos.
 • Sistema Naudotojo prevenciškai gali paprašyti prisijungti naudojant vieną iš Atpažinimo priemonių. 5 kartus bandant neteisingai prisijungi Biometrinės prisijungimo priemonėmis, jos yra laikinai blokuojamos ir tokiu atveju yra privaloma prisijungti naudojant Atpažinimo priemonę siekiant toliau naudotis Biometrinėmis prisijungimo priemonėmis.
 • Programėlės naudotojas įsipareigoja asmeniškai naudotis Programėle, užtikrinti Biometrinės apsaugos priemonių apsaugą, mobiliojo parašo ir „Smart-ID“ paskyros saugumą.
 • Programėles naudotojas užtikrina, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie jo mobiliojo įrenginio. Priešingu atveju Unija negali užtikrinti saugaus Naudotojo duomenų naudojimo.
 • Jeigu Naudotojas pametė arba išmanusis mobilusis įrenginys buvo pavogtas ir jeigu kyla rizika, kad trečiasis asmuo galėjo pasinaudoti mobiliuoju įrenginiu, Programėlės naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Uniją elektroniniais kanalais arba ateidamas į Unijos klientų aptarnavimo skyrių.
 • Naudotojas pirmą kartą įdiegiant Programėlę registruoja ją naudodamas jam priskirtas Prisijungimo priemones. Pasirinkus nurodytą identifikavimo priemonę, patvirtina, kad sutinka su šių Sąlygų turiniu. Diegiant Programėlę, Naudotojas gali pasirinkti naudoti prisijungimui pasirinktas Biometrines prisijungimo priemones.
 • Unija turi teisę blokuoti Programėlę, kai turi pagrįstų įtarimų, jog Naudotojas galėjo pažeisti Programėlės ar išmaniojo įrenginio saugumo nustatymus.
 • Jungiantys sekančius kartus Naudotojas gali jungtis su pasirinkta Biometrine prisijungimo priemone.
 • Jeigu Unija įdiegia naujas Programėlės funkcijas, naudotojas duoda sutikimą naudotis jomis atsisiųsdamas atnaujintą Programėlės versiją arba pradėdamas naudotis atnaujinta programėle.
 • Programėlę galima įdiegti ir naudoti keliuose skirtingose Išmaniusiose įrenginiuose.
 • Unija gali siūlyti Klientui papildomas paslaugas bet kuriuo metu, taip pat turi teisę visai arba iš dalies nutraukti tokių paslaugų teikimą be Programėlės naudotojo sutikimo.
 • Naudotojas gali atsisiųsti ir naudotis Programėle nemokamai. Klientui yra taikomi Unijos patvirtinti įkainiai Operacijoms ar kitoms su Sąskaitomis susijusioms paslaugoms.
 • Unija turi teisę nustatyti komisinius mokesčius už naudojimąsi Programėle ir už papildomas paslaugas nurodyti įkainiuose.
 • Klientas gali naudotis Programėle bet kuriuo paros metu.

MOKĖJIMAI

 

 • Naudotojas, gali atlikti programėlėje SEPA paprastus mokėjimo pavedimus.
 • Naudotojas atliekantis mokėjimo pavedimą patvirtina „Smart-ID“ arba mobiliuoju parašu gaunamais kodais.
 • Atliekant mokėjimus Programėlėje yra taikomi tokie patys operacijų limitai, kaip ir atliekant elektroninėje bankininkystėje.
 • Pinigų pervedimo operacijų limitai yra nurodyti Kliento Unijos interneto banke.
 • Klientas pateikiantis Mokėjimo nurodymą atsako už Unijai pateikto mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Unija nepriima taisytų mokėjimo nurodymų. Unija neatsako už padarinius, atsirandančius dėl Kliento mokėjimo nurodyme pateiktų netikslių, ar ne visų duomenų.
 • Unija gali nevykdyti mokėjimo pavedimo nurodytais atvejais:
  • kai mokėjimo sąskaitos, yra užblokuotos arba mokėjimo operacijos jose negalimos;
  • mokėjimo nurodyme įvesta suma viršija nustatytą limitą;
  • sąskaitoje iš kurios atliekamas mokėjimo pavedimas nepakankamas likutis;
  • kitais Unijos ir Kliento sudarytose sutartyse nustatytais pagrindais.

SĄSKAITŲ VALDYMAS

 

 • Naudotojas gali atlikti mokėjimo pavedimus tik iš atsiskaitomosios ar mokėjimo kortelės sąskaitos. Naudotojas negali atlikti mokėjimo pavedimo iš pajinių, indėlių, riboto naudojimo ar kredito sąskaitų.
 • Programėlės „Sąskaitos“ skiltyje yra atvaizduojamos atsiskaitomosios, mokėjimo kortelės ir riboto naudojimo sąskaitos.

MOKESČIAI

 

 • Unija turi teisę iš Sąskaitos arba kitų Kliento sąskaitų Unijoje iš kurios atliekamas mokėjimo pavedimas, nurašyti mokėjimo pavedimo sumą ir Unijos mokesčius, nustatytus Įkainiuose, Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
 • Programėlės Naudotojas turi užtikrinti, kad Sąskaitoje arba kitose Kliento sąskaitose Unijoje yra pakankamai lėšų pinigų pervedimo operacijai atlikti ir mokesčiams, nustatytiems Įkainiuose, nurašyti. Jeigu lėšų sąskaitoje, iš kurios pervedami pinigai, nepakanka, Unija turi teisę be atskiro Kliento sutikimo nurašyti trūkstamą lėšų sumą iš bet kurios kitos Kliento sąskaitos Unijoje.

PRANEŠIMAI

 

 • Jeigu mokėjimo nurodymas neįvykdytas, Unija gali atsiųsti pranešimą apie klaidą Programėlės Naudotojui. Unija neprivalo informuoti Programėlės Naudotojo, jeigu mokėjimo nurodymas neįvykdomas dėl Sąlygose 57 punkte nustatytų priežasčių.
 • Programėlės naudotojas pasinaudodamas Kontaktų skiltyje esamų meniu, informuoja Uniją apie atsiradusias problemas, klaidas arba kitus veikimo sutrikimus, kurie trukdo naudotis Programėle.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS

 

 • Unija atsako už mokėjimo nurodymų įvykdymą Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse ar kitose su Klientu sudarytose sutartyse ar teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Unija neatsako už:
  • mokėjimo nurodymo nevykdymą arba pavėluotą jo vykdymą, jeigu Unija negavo mokėjimo nurodymo arba vykdymas buvo vėluojamas dėl mobiliojo ryšio operatoriaus, asmenų arba įmonių siunčiančių mokėjimo nurodymą unijai, ar kitų trečiųjų šalių;
  • kliento neteisingai įvestus duomenys Mokėjimo operacijos atveju;
  • jei Naudotojas negalėjo naudotis Programėle dėl to, kad neveikė ar netinkamai veikė Naudotojo programinė ar kita įranga, trečiųjų šalių išduotos atpažinimo priemonės.
 • Unija Klientui atlygina nuostolius, atsiradusius dėl Unijos kaltės.
 • Programėlės Naudotojas privalo užtikrinti, kad paslaugomis, teikiamomis per Programėlę naudotųsi tik pats klientas ir jo įgaliojimus turintys Unijai nurodyti Naudotojai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Siekiant užtikrinti saugumą ir tai, kad Programėle operacijų negalėtų atlikti Naudotojo neįgalioti asmenys, Naudotojo prisijungimo duomenys turi būti žinomi tik Naudotojui, kuris privalo rūpestingai juos saugoti.
 • Klientas atsako už:
  • visus pateiktus mokėjimo nurodymus Programėle, jeigu Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse arba teisės aktuose nenustatyta kitaip;
  • mokėjimo duomenų, pateikiamų Unijai programėle tikslumą;
  • už saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria prisijungia prie Programėlės ir vykdo mokėjimus naudojimą.
 • Klientui tenkantys nuostoliai neribojami jeigu jie patiriami dėl:
  • Programėlės naudotojo sukčiavimo;
  • Programėlės Naudotojo tyčinio ar didelio neatsargumo pažeidus Unijos bendrąsias paslaugų teikimo taisykles;
  • Programėlės Naudotojui pametus ar jeigu Išmanusis įrenginys buvo pavogtas.

ASMENS DUOMENYS

 

 • Programėlės naudotojas pirmą kartą jungdamasis prie Programėlės patvirtina, jog sutinka, Unija tvarko Programėlės Naudotojo žemiau išvardintus asmens duomenis:
  • Vardas, pavardė;
  • Asmens kodas;
  • pašto adresą;
  • Mobiliojo telefono numerius;
  • Sąskaitų IBAN numerius;
  • Mokėjimo kortelių numerius;
  • IP adresą.
 • Unija gali atlikti automatizuotą sprendimų priėmimą ir Profiliavimą susijusį su asmens duomenų tvarkymų. Unija vykdo Profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą siekdama pagerinti Klientų patirtį naudojantis paslaugomis, pavyzdžiui pritaikant paslaugas įrenginiams ar parengiant Klientams aktualius pasiūlymus.
 • Programėlės Naudotojui atliekant mokėjimo pavedimą, Unija gali perduoti naudotojo vardą pavardę ir asmens kodą paslaugų teikėjams dalyvaujantiems atliekant mokėjimą.
 • Naudotojas turi šias teises:
  • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Unijos nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
  • nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
  • pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Unija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  • reikalauti, kad sprendimas dėl Sąlygų būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, jeigu Sąlygos buvo sudarytos automatiniu būdu;
  • jei jo teisės pažeidžiamos, Naudotojas gali kreiptis unijos nurodytais kontaktais.
 • Naudotojo asmens duomenys bus saugomi iki sutartinių santykių pabaigos ir ilgiau, jei to reikalauja galiojantys teisės aktai. Jeigu dėl kokių nors priežasčių Sutartis nutrūktų anksčiau numatyto termino, asmens duomenys bus saugomi vykdant teisės aktų reikalavimus, bet ne ilgiau kaip 10 metų.
 • Visa informacija apie Programėlės Naudotoją yra konfidenciali.
 • Patvirtindamas šias Sąlygas Naudotojas sutinka su Unijos privatumo politikos sąlygomis.

SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PASLAUGOS NUTRAUKIMAS

 

 • Programėlės Naudotojas gali savo noru bet kada nutraukti naudojimąsi Programėle pašalindamas ją iš išmanaus įrenginio. Ištrynus Programėlę visi Naudotojo duomenys yra pašalinami iš Programėlės.
 • Kliento/Naudotojo prašymai blokuoti naudojimąsi Sistema pateikiami Unijai elektroniniu paštu, telefonu ar kitais kanalais. Unija gavusi tokį prašymą turi teisę atlikti papildomus veiksmus Kliento/Naudotojo identifikavimui.
 • Unija gali nutraukti Programėlės naudotojo naudojimąsi programėlę, jeigu:
  • Programėlės naudotojas pažeidė Sąlygose arba Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus;
  • yra objektyviai pagrįstos priežastys, susijusios su Programėlės ir/ar identifikavimo priemonių ir/ar Atpažinimo priemonių saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu naudojimusi Sistema arba su labai padidėjusia rizika, kad Klientas gali nesugebėti tinkamai įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimo Unijai;
  • Unija sužino apie identifikavimo priemonių ir/ar Atpažinimo priemonių duomenų vagystę ar praradimą, Unijai įtarus ar sužinojus apie identifikavimo priemonių ir/ar Atpažinimo priemonių duomenų neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jų naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad identifikavimo priemonių duomenis ir/ar Atpažinimo priemonių duomenis sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, Unija turi pagrįstų įtarimų, kad Sistema ir jos pagalba prieinamose Kliento sąskaitose esančiomis lėšomis ar valdomomis mokėjimo priemonėmis gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad Sistema gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;
  • Klientas/Naudotojas to pareikalauja (praradus ar sugadinus kliento Atpažinimo priemonių duomenis, iškilus grėsmei, kad Naudotojo Atpažinimo priemonių duomenis gali sužinoti arba sužinojo tretieji asmenys, atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Naudotojas negali naudotis Sistema). Praradus Atpažinimo priemones Naudotojas privalo nedelsiant informuoti Uniją apie Atpažinimo priemonių praradimą ar saugumo pažeidimą;
  • Programėlės Naudotojo įrenginys neatitinka techninių ir saugumo rekomendacijų;
  • Programėlės Naudotojo sukčiavimo atveju.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Unija turi teisę keisti šias Sąlygas valdybos sprendimu ir tik iš anksto apie tai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų viešai paskelbusi ir/ar patvariąja laikmena informavusi visus klientus. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka. Jei Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti Programėlės naudojimą iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.

KREDA mobiliosios programėlės privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši KREDA Mobiliosios programėlės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip Jungtinė centrinė kredito unija ir KREDA grupei priklausančios kredito unijos (toliau – Kredito unija arba Mes), kurių pilną sąrašą galite rasti interneto svetainėje adresu: https://www.kreda.lt/kontaktai/  renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums naudojantis Mobiliąją programėle.

Ši Privatumo politika yra skirta informuoti asmenis, kurie naudojasi arba ketina naudotis KREDA mobiliąja programėle, apie Jų asmens duomenų tvarkymą.

Kredito unija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

Naudodamasis KREDA mobiliąja programėle, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika bei suprantate jos nuostatas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Finansinių ar kitų paslaugų teikimas

Siekdami teikti finansines paslaugas, galimybę atlikti mokėjimo pervedimus, sužinoti savo sąskaitų likučius, operacijų sąrašą ar atlikti kitas operacijas, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Duomenys, atvaizduojami KREDA mobiliojoje programėlėje ir sukuriami jos naudojimo metu

Jūsų identifikatorius, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kreipinys į vartotoją, „Pažink savo klientą“ įgyvendinimo faktas, KREDA mobiliosios programėlės naudojimosi sąlygų susipažinimo faktas bei data, finansų įstaigos, kurios paslaugomis naudojamasi, informacija bei sąskaitų informacija, BIC kodas, statusas, sąskaitos paskirtis, sąskaitos pavadinimas, sąskaitos balansas, išrašas, mokėjimo operacijų duomenys, suteiktos paskolos ar indėlio informacija, sutikimo gauti informaciją apie sąskaitas duomenys – identifikacinis kodas, identifikatorius IP adresas (podėlio, angl. cache, duomenys).

Jūsų įrenginio identifikatorius, registracijos data, įrenginio būsena (ar įrenginys užblokuotas), įrenginio operacinė sistema, versija, ekrano raiška, prisijungimo sesijos informacija (KREDA mobiliosios programėlės duomenų bazės duomenys)

Duomenys, esantys Kredito unijos duomenų bazėse

Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, informacija apie mokėjimo operacijas, sąskaitas, mokėjimo korteles, kliento kodas / identifikacinis numeris (Kredito unijos duomenų bazės duomenys)

Trečiųjų šalių duomenys

Priklausomai nuo Jūsų įrenginio operacinės sistemos, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi Google Privatumo politikoje (https://policies.google.com/privacy?hl=lt) arba Apple Privatumo politikoje (https://www.apple.com/legal/privacy/lt/) nustatytais tikslais bei apimtimi. Kredito unija nėra atsakinga už Jūsų asmens duomenų tvarkymą nurodytų platformų apimtyje.

Teisinis pagrindas:

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (Reglamento 6 str. 1 b p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.), tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų teikti finansines paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Kredito unijos duomenų bazės duomenys saugomi 10 metų nuo santykių su Jumis nutraukimo.

Podėlio (angl. cache) duomenys KREDA mobiliojoje programėlėje saugomi 10 minučių nuo užklausos gavimo, išskyrus Jūsų sutikimo gauti informaciją apie sąskaitas duomenys bei IP adresas, kurie saugomi 1 minutę.

KREDA mobiliosios programėlės duomenų bazės duomenys saugomi tol, kol Jūs neatsijungiate nuo mobiliosios programėlės.

Duomenų šaltiniai:

Jūsų asmens duomenys šiam tikslui gaunami tiesiogiai iš Jūsų.

Duomenų gavėjai:

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems atliekant mokėjimą per KREDA mobiliąją programėlę, taip pat bankams, kredito unijoms ir kredito įstaigoms bei finansų įmonėms, kurios verčiasi kreditine ir/arba finansine veikla, ar kitiems asmenims, jei pagal įstatymus Kredito unija privalo jiems teikti asmens duomenis.

Mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones bei laikosi duomenų konfidencialumo. Duomenų tvarkytojai tvarkys asmens duomenis tik pagal Kredito unijos nurodymus ir tik tiek, kiek reikia įgyvendinti sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Kredito unijai teikiant tam tikras paslaugas Kredito unija gali veikti kaip Kredito unijos klientų ar Kredito unijų grupės įmonių asmens duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, apimtį, duomenų tvarkymo trukmę, duomenų kategorijas nustato duomenų valdytojai.

PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Jūsų asmens duomenis iš dalies mes tvarkome automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus (profiliavimas). Profiliavimas vykdomas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas bei užtikrinti principo “Pažink savo klientą” laikymąsi.

Vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, tvarkysime Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 8 metus. Saugojimo terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams įstatymų numatytais pagrindais.

Informuojame, kad automatizuotų sprendimų ir profiliavimo kontekste, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti automatiniu būdu priimtą sprendimą (BDAR 22 straipsnio 3 dalis).

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES / EEE RIBŲ

Jūsų duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, su duomenų tvarkytojais pasirašius Europos Sąjungos bei nacionalinės teisės aktų reikalavimus atitinkančias sutartis.

Duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų suteikimui Bendrovės klientams. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už ES/ EEE ribų būtų tinkamai vykdomas, užtikrinamas pakankamas techninių ir organizacinių priemonių naudojimas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Bendrovė, perduodama asmens duomenis už ES/EEE ribų vadovaujasi:

 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl užsienio šalies tinkamumo;
 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų;
 • Užsienio šalyje patvirtinto sertifikavimo mechanizmo.

Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/ EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 3. teisę reikalauti ištaisyt asmens duomenis, kai jie yra netikslūs arba neišsamūs;
 4. Teisę ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam), jie nebereikalingi tiems tikslams, dėl kurių buvo surinkti. Be to, galite prašyti ištrinti duomenis, jei jų tvarkymas yra neteisėtas arba jei atšaukėte savo sutikimą ir nėra jokių kitų teisėtų pagrindų juos saugoti;
 5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 6. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 7. teisę apriboti duomenų tvarkymą. Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti laikinai sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti taikoma tikrinant jūsų duomenų tikslumą, kilus ginčui arba kai norite, kad duomenys būtų išsaugoti, bet toliau nebūtų tvarkomi;
 8. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, perduoti juos kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas);
 9. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Prašymus dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – Prašymas), galite pateikti:

 • Atvykę į Kredito uniją ir pateikę prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Kredito unijos darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe;
 • paštu [email protected] ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Su mūsų kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: [email protected].

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Norėdami gauti papildomos informacijos apie mūsų atliekama asmens duomenų tvarkymą, kviečiame susipažinti su bendrovei bendra privatumo politika adresu https://www.kreda.lt/privatumo-politika/.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalot e nedelsdamas apie tai informuoti Kredito uniją.

Jeigu pateikiate trečiųjų asmenų duomenis, įsipareigojate juos informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą bei  supažindinti su šia Privatumo politika.

Svetainėse gali bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Kredito unija neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2024-02-08.