Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

AUKŠTAITIJOS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Balandžio 08 d.

Informuojame apie 2024 m. kovo mėn. 29 d. 15:30 val. įvykusio Aukštaitijos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

  • Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai

  • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai

  • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai

  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nuspręsta: 2023 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
Nuspręsta: visą 2023 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.

  • 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nuspręsta suteikti įgaliojimus.

  • Pajaus grąžinimo / pajinio kapitalo mažinimo tvarkos tvirtinimas.

Nuspręsta: tvirtinti pajų grąžinimą 891,28 Eur ir įpareigoti Unijos administraciją pateikti prašymą gauti Lietuvos banko leidimą mažinti pajinį kapitalą.

 

Aukštaitijos kredito unija