Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Aukštaitijos kredito unijos narių dėmesiui!

2021 m. Kovo 01 d.

2021 m. kovo 16 d. 16 val. šaukiamas Aukštaitijos kredito unijos, buveinės adresas Nemuno g. 73, Panevėžys eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl korona viruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad Aukštaitijos kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Valdybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas.  
  • Vidaus audito tarnybos ataskaita ir jos įvertinimas.
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių  ataskaitų tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  • Kiti klausimai.

Registracija vyks nuo 15 val. 30 min. Neįvykus visuotiniam susirinkimui numatytu laiku, bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2021 m. kovo 26 d. 16 val. Aukštaitijos kredito unijoje Nemuno g. 73, Panevėžys.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Nemuno g. 73, Panevėžys.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2021 m. balandžio 1 d. Aukštaitijos kredito unijos patalpose adresu Nemuno g. 73, Panevėžys arba tinklapyje www.aukstaitijosunija.lt.

Telefono numeris pasiteiravimui: +370 45 429188[email protected]

Aukštaitijos kredito unijos valdyba