Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Aukštaitijos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 24 d.

2020 m. kovo 17 d. 16 val. posėdžių salėje, esančioje Nemuno g. 73, Panevėžyje, šaukiamas Aukštaitijos kredito unijos, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Revizoriaus (vidaus audito tarnybos) ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų  tvirtinimas.
  7. Narių norinčių išstoti iš kredito unijos prašymų svarstymas.
  8. Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2020 m. kovo 14 d. kredito unijos patalpose, adresu Nemuno g. 73, Panevėžys.

Nesusidarius kvorumui, 2020 m. kovo 27 d.  16 val. posėdžių salėje, esančioje Nemuno g. 73, Panevėžyje, bus šaukiamas pakartotinis Aukštaitijos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas.

Telefono numeris pasiteiravimui +370 (454) 29188 .