Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Atnaujintas pranešimas dėl Raseinių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo

2020 m. Kovo 19 d.

Reaguodami į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., informuojame, kad Raseinių kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto, t. y. atvykus į kredito uniją jos darbo metu, susipažinus su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

2020 m. kovo 26 d. 12:00 val. numatytas pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Nariai iki 2020 m. kovo 26 d. 12 val. gali balsuoti iš anksto (balsuoti galima tik vieną kartą), užpildant išankstinį bendrąjį balsavimo biuletenį Raseinių kredito unijoje (Maironio g. 10, Raseiniai) arba Ariogalos skyriuje (Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu pakartotinio eilinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu:

  1. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis pateiktas iki 2020 m. kovo 18 d. 12 val. eilinio Visuotinio narių susirinkimo, kuris dėl kvorumo trūkumo laikomas neįvykusiu, bus galiojantis pakartotiniame eiliniame Visuotiniame narių susirinkime 2020 m. kovo 26 d. 12 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas taip pat gyvai nebus organizuojamas.

Kredito unijos nariai apie Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį Visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51965, el. p. [email protected].

Raseinių kredito unijos valdyba