Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2024 m. Gegužės 08 d.

2024 m. balandžio 25 d. įvyko pakartotinis Akademinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo dienos duomenimis AKU pajininkų registre buvo 6012 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas tenkinamas, nes iš viso balsavo 5,74 proc. balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2023 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Nuspręsta: 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

Nuspręsta: visą 2023 m. pelną skirti į rezervus.

  1. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Nuspręsta: patvirtinti išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarką.

 

Administracijos vadovas

Aidas Ignatavičius