Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Birželio 20 d.

Įvyko Akademinės kredito unijos neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Kadangi 2023 m. birželio 12 d. Akademinės kredito unijos (toliau – AKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau– VNS) nesusidarė kvorumas, buvo šauktas pakartotinis VNS 2023 m. birželio 20 d. 12:00 val., kuriame dalyvavo 1 tikrasis AKU narys ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 325 balsavimo teisę turintys narai. Iš viso pakartotinio VNS kvorumą sudarė – 326 AKU narai.

 

2023 m. birželio 20 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5982 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas tenkinamas, kvorumas yra.

 

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. Kredito unijos valdybos pirmininko rinkimas.

Valdybos pirmininku išrinktas Kęstutis Kaušilas.

2. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus ir sudaryti sandorius.