Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Akademinės kredito unijos nariams

2022 m. Kovo 24 d.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, 2022 m. balandžio 1 d. 12:00 val. šaukiamas pakartotinis KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) visuotinis narių susirinkimas. Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad KB Akademinės kredito unijos  eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto. Biuletenius nariai gali gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai to paprašiusiems nariams bus išduoti (ar išsiųsti) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. Numatoma susirinkimo  darbotvarkė:

 

  1. 2021 m. Vidaus audito ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. 2021 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  priėmimas.
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos   nustatymas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas

 

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas (būtina iš anksto užsiregistruoti). Balsavimas vyks  raštu pagal AKU valdybos patvirtintą visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu  tvarką (su šia tvarka galite susipažinti atvykę į Uniją, taip pat interneto svetainėje www.aku.lt).   

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, (8 687) 27100, [email protected].

                                                                 

 

             

                                                                                                                                                                             Valdyba