Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

AKADEMINĖS KREDITO UNIJOS NARIAMS: DĖL PAKARTOTINO UNIJOS SUSIRINKIMO 2022.06.06

2022 m. Gegužės 27 d.

2022 m. birželio 6 d. 12:00 val. šaukiamas pakartotinis KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Informuojame, kad KB Akademinės kredito unijos neeilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas Akademinės kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus 15-2, Kaunas. Nariai negalintys atvykti ir dalyvauti susirinkime, savo valią gali išreikšti  balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto. Biuletenius nariai gali gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai, to paprašiusiems nariams, bus išduoti (ar išsiųsti) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienos. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: 
 
Buveinės adreso keitimas 
 
Su darbotvarkėje  numatyto klausimo nutarimo projektu, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Balsavimas išankstinio balsavimo biuleteniais vyks pagal AKU valdybos patvirtintą visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu tvarką (su šia tvarka galite susipažinti atvykę į Uniją, taip pat interneto svetainėje www.aku.lt). Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, (8 687) 27100, [email protected].  

 

Valdyba