Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Akademinės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. Vasario 20 d.

2020 m. kovo 19 d. 12 val. (registracijos pradžia 11:30) A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune, Akademinės kredito unijos patalpose šaukiamas  Akademinės kredito unijos (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
  2. 2019 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  priėmimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos   nustatymas.

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas. Unijos narys, planuojantis nedalyvauti visuotiniame narių susirinkime, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal Akademinės kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Gitana Jasėnienė, +37037408557, [email protected]. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2020 m. kovo 27 d. 18 val. (registracijos pradžia 17 val.) viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje, adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas. Numatoma darbotvarkė nesikeis.