Turite klausimų? +370 612 33366
Turite klausimų? +370 612 33366
Privatiems

Akademinė kredito unija: finansinį konkurencingumą užtikrina vertybės ir darbuotojai

2023 m. Balandžio 03 d.

Vytautas Liesionis. Akademinė kredito unijaAkademinės kredito unijos (AKU) paslaugomis gali naudotis tiek individualūs asmenys, tiek verslo atstovai, nebūtinai priklausantys akademinei bendruomenei. AKU Paskolų komiteto pirmininkas doc. dr. Vytautas Liesionis sako, kad pirmiausia akademiškumas atspindi unijos kultūrą – pažiūras, vertybes ir elgesio normas, orientaciją į modernumą, aktyvumą, mokslu grįstų finansinių ir vadybinių principų naudojimą unijos veikloje ir valdyme. Doc. dr. V. Liesionis interviu dalijasi, kodėl pasirinko dalyvauti unijos valdyme, kaip pavyksta suderinti vadovavimą unijai, tarnystę Lietuvos kariuomenėje, akademinį ir šeimos gyvenimą.

– Kas gali dalyvauti AKU veikloje, ar būtina priklausyti akademinei bendruomenei? 

– Akademinė kredito unijos iniciatyvinė steigėjų grupė susibūrė Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenėje, iš kurios daugiau kaip 50 dėstytojų ir studentų tapo AKU steigėjais ir pirmaisiais nariais. Taip unija pradėjo vienyti akademinės bendruomenės narius – tuo metu vienu iš galimų narystės kriterijų buvo profesinė veikla, tai ir yra pavadinimo „Akademinė“ kilmės paaiškinimas. 

AKU pradžioje veikė universiteto patalpose ir didžiąją dalį jos narių sudarė universiteto bendruomenė. Vėliau, unijai augant, keičiantis narystės kriterijaus apibrėžčiai teisės aktuose, unija tapo atvira ir visų kitų profesijų bei veiklos sričių žmonėms. Unija tapo Kauno miesto, Kauno rajono ir aplinkinių besiribojančių savivaldybių gyventojų bei įmonių finansinius poreikius tenkinančia organizacija. Šiandien AKU veikla orientuota ne tik į akademinę bendruomenę, bet ir į visus Kauno miesto, Kauno rajono ir aplinkinių besiribojančių savivaldybių gyventojus bei įmones, AKU vienija daugiau nei 6700 narių. 

– AKU veikia jau beveik 26 metus, ar galėtumėte įvardyti didžiausias unijos stiprybes, iššūkius, kuriuos teko įveikti? 

– AKU yra priklausoma nuo savo narių ir jų valdoma. Uždirbtą pelną nuolat investuojame į paslaugų tobulinimą, jis lieka unijos nariams. Unijos valdymo sprendimai atliekami tų žmonių, kurie žino savo vietinę bendruomenę ir ekonominę situaciją regione. Kiekvienas narys yra ir klientas, ir savininkas, todėl jis turi teisę gauti visą informaciją apie AKU finansinę padėtį ir valdymo organų sprendimus, nesijaudinti dėl jo finansų saugumo. Unijos veikloje užtikrinamas didžiausias įmanomas valdymo demokratiškumas per principą: vienas narys – vienas balsas. Visa, ką išvardijau, yra užkoduota unijų teisiniame organizavimo ir veiklos statuse, tačiau joks statusas pats iš savęs negarantuoja sėkmės finansų įstaigos veikloje – sėkmę kuria bei tvarų augimą užtikrina žmonės. Norisi atkreipti dėmesį, kad priklausome „Kreda“ grupei, o tai suteikia galimybę būti geriau girdimiems, dalyvauti priimant sprendimus, būti bendraminčių dėl kredito unijų vaidmens ir ateities rate. 

Iššūkių mūsų unija, kaip ir kiti finansų rinkos dalyviai, per daugiau nei 26 metus išgyveno ne vieną. Ekonominiai svyravimai, politinės turbulencijos, finansinių įstaigų griūtys – tai tik dalis iššūkių, su kuriais per tuos veiklos metus teko išgyventi, dalį – įveikti. Sėkmės receptai, kaip jau minėjau, žmonės: nariai, darbuotojai ir valdymo organų nariai. O jei konkrečiau – tai organizacijos ir asmeninis augimas, pasitikėjimu grįsti santykiai, inovacijos.

Plačiau: https://www.vz.lt/kreda/2023/04/03/akademine-kredito-unija-finansini-konkurencinguma-uztikrina-vertybes-ir-darbuotojai#ixzz7xoY1m2GY